Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02921821
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1712
3259
1712
1528029
74675
105193
2921821
Your IP: 54.158.238.108
2017-10-22 09:48

ภาวนาตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปา
เพื่องานแพร่ธรรมประจำปี 2017

เดือนมกราคม
       เพื่อคริสตชนทุกคนจะได้ซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระเจ้า ด้วยความพยายามในการภาวนาและเมตตาธรรมฉันพี่น้อง เพื่อฟื้นฟูความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักร และร่วมมือกันในการเผชิญข้อท้าทายของมนุษยชาติ

เดือนกุมภาพันธ์
        เพื่อบรรดาผู้ที่ต้องทุกข์ทรมาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ผู้ลี้ภัยและอยู่ชายขอบสังคม ขอให้พวกเขาได้รับการต้อนรับและกำลังใจจากชุมชนของเรา

เดือนมีนาคม
         เพื่อคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนข่มเหง ขอให้พวกเขาได้รับการค้ำจุน โดยอาศัยการภาวนาและความช่วยเหลือด้านวัตถุจากพระศาสนจักรทั้งมวล

เดือนเมษายน
          เพื่อบรรดาเยาวชนจะได้รู้จักตอบสนองกระแสเรียกด้วยใจกว้างขวาง  โดยพิจารณาถึงการถวายตนแด่พระเจ้าอย่างจริงจัง ในชีวิตสงฆ์หรือชีวิตนักบวช

เดือนพฤษภาคม
           เพื่อคริสตชนในแอฟริกา ด้วยการเลียนแบบพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระเมตตา จะได้เป็นพยานเชิงประกาศกถึงการคืนดี ความยุติธรรม และสันติ

เดือนมิถุนายน
           เพื่อผู้นำระดับชาติจะได้อุทิศตนทำงานอย่างแข็งขันเพื่อยุติการค้าอาวุธ ซึ่งคร่าชีวิตผู้บริสุทธิ์จำนวนมากมาย

เดือนกรกฏาคม 
            เพื่อพี่น้องของเราที่หันเหออกจากความเชื่อ จะได้ค้นพบการประทับอยู่ของพระเจ้า ผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา และได้ค้นพบความงดงามของชีวิตคริสตชนอีกครั้ง

เดือนสิงหาคม
           เพื่อบรรดาศิลปินในยุคสมัยของเรา ขอให้ผลงานจากอัจฉริยภาพของพวกเขา ช่วยให้เราค้นพบความงดงามของสิ่งสร้าง

เดือนกันยายน
           เพื่อเขตวัดของเรา ซึ่งได้รับการกระตุ้นจากจิตตารมณ์ธรรมทูต จะได้เป็นสถานที่ซึ่งความเชื่อได้รับการถ่ายทอด และมีเมตตาธรรมเป็นที่ประจักษ์

เดือนตุลาคม
            เพื่อผู้ทำงานทุกคนจะได้รับการเคารพและปกป้องสิทธิของเขา และให้ผู้ที่ไม่มีงานทำได้รับโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความดีส่วนรวม

เดือนพฤศจิกายน
           เพื่อคริสตชนในเอเชีย ซึ่งเป็นประจักษ์พยานถึงพระวรสารทั้งด้วยวาจาและกิจการ จะได้ส่งเสริมการเสวนา สันติภาพ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับศาสนิกชนของศาสนาอื่น ๆ

เดือนธันวาคม
           เพื่อบรรดาผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครอบครัวและชุมชนคริสตชน จะใช้ปรีชาญาณและประสบการณ์ของพวกท่าน ในการถ่ายทอดความเชื่อ และให้การศึกษาอบรมแก่ชนรุ่นใหม่

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี