พระสันตะปาปาพบปะกลุ่มยุวธรรมทูต

        เมื่อช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ได้เสด็จออกมาพบปะเด็กๆกลุ่มยุวธรรมทูตกว่า 7,000 คน ที่มาเข้าเฝ้าภายในหอประชุมเปาโล ที่ 6 นครรัฐวาติกัน โดยวันนี้ พระสันตะบิดรผู้ศักดิ์สิทธิ์ มิได้เทศน์สอนพวกเขา แต่ทรงเปิดโอกาสให้ถาม 3 คำถามที่อยากรู้ แล้วพระองค์จะตอบแบบสดๆให้ฟังกัน หนึ่งในคำถามที่ฮือฮาที่สุดก็คือ "เคยคิดหรือไม่ว่า จะได้เป็นพระสันตะปาปา"

         พระสันตะปาปา ตรัสตอบว่า "ขอบใจมากสำหรับคำถามนี้ ความจริงที่พ่ออยากบอกกับหนู ก็คือ พ่อไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะได้เป็นพระสันตะปาปา ในวัยเด็ก พ่อเป็นเด็กบ้านนอกในเมืองเล็กๆซึ่งอยู่ห่างจากเมืองหลวง(มิวนิค)ของแคว้น(บาวาเรีย)ค่อนข้างมาก กระนั้น พ่อก็มีความสุขที่เกิดมาในเมืองนี้ พ่อไม่เคยคาดคิดเรื่องใหญ่โตอย่างเช่นการเป็นพระสันตะปาปาเลย"

         "จนถึงทุกวันนี้ พ่อก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่า ทำไมพระเจ้าถึงคิดและเลือกพ่อสำหรับการทำพันธกิจนี้ กระนั้น พ่อก็น้อมรับน้ำหน้าที่ดังกล่าวจากพระหัตถ์ของพระองค์ ด้วยการไขข้อข้องใจต่างๆที่มีต่อพระองค์ด้วยการประกาศพระวรสาร พันธกิจบางอย่าง  พ่อคิดว่ามันเกินกำลังความสามารถของพ่อ แต่พระเจ้าก็ทรงช่วยพ่อเสมอมา" พระสันตะปาปา ทรงไขข้อข้องใจให้เด็กๆฟัง

           สำหรับอีก 2 คำตอบที่พระสันตะปาปาตรัสกับเด็กๆ พระองค์ทรงขอให้พวกเขารักและสามัคคีกัน เพื่อที่ว่าโตขึ้น จะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข นอกจากนี้ พระองค์ยังชื่นชมเด็กๆที่ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรผ่านงานธรรมทูต กระนั้น ก็ต้องอย่างลืมสวดภาวนาและดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าด้วย เพราะสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญไม่แพ้กัน

          อนึ่ง พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ เคยตรัสไว้ว่า การถามตอบปัญหากับเด็กๆ เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำให้พระองค์มีความสุขมากที่สุด เพราะแต่ละคำถามที่เด็กๆถามนั้น ล้วนบริสุทธิ์และแสดงถึงความจริงใจจริงๆ