วันยุวธรรมทูต 2019

           วันยุวธรรมทูต ในปีนี้ตรงกับวันที่ 6 มกราคม 2019 ขอคุณพ่อเจ้าอาวาสได้เทศน์เตือนใจสัตบุรุษทุกคนได้ให้ความสำคัญกับเด็ก ๆ และให้ทุกฝ่ายได้สนับสนุนองค์กรสำหรับเด็กทุก ๆ องค์กรเพราะเด็กๆเหล่านี้เป็นสมาชิกที่สำคัญของพระศาสนจักรและเป็นอนาคตของพวกเราและขอเชิญเด็ก ๆ และพี่น้องคริสตชน ร่วมใจกันภาวนาเพื่องานธรรมทูตสนับสนุนกระแสเรียก และ ถวายเงินเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ในพระศาสนจักรทั่วโลกและส่งเสริมให้เด็ก ๆ เป็นผู้ประกาศข่าวดีด้วย

    ในปี 2018 สมณองค์กรยุธรรมทูต ได้ช่วยเหลือเด็กประมาณ 20 ล้านคนทั่วโลก 2834 โครงการ เป็นเงิน 17, 431,260 ดอลล่าร์ด้วยความร่วมมือกันในการระดมทุนต่าง ๆ จากพระศาสนจักรทั่วโลกซึ่งพระศาสนจักรในประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ จำนวน 37 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 214,700 ดอลล่าร์

ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุก ๆ ท่านและขอพระเจ้าประทานพระพร
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต