“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

วันยุวธรรมทูต ปี 2012
                วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2012 เป็นวันยุวธรรมทูตสากล สมณองค์กรยุวธรรมทูตในประเทศไทยได้จัดทำโครงการ “การรณรงค์อลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อขาเทียม” ตลอดปี 2555/2012 จึงขอเชิญชวนเด็ กๆ ร่วมด้วยช่วยกันนำวัสดุอลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อทำขาเทียม จากราคาอุปกรณ์ขาเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศมีราคาสูง ทำให้มีผู้พิการเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถซื้อหาอุปกรณ์จากเทียมมาใช้ได้

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตขาเทียมของประเทศไทยมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก สามารถทำขาเทียม 1 ข้างได้ในราคาต้นทุนเพียง 1,500 บาท ด้วยวัสดุอะลูมิเนียม 1 กิโลกรัม จึงขอเชิญชวนเด็กๆร่วมกันรณรงค์เก็บวัสดุอลูมิเนียมรีไซเคิล เพื่อนำไปจัดทำขาเทียมและอุปกรณ์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีโอกาสได้กลับมาเดินได้อีกครั้ง โดยจัดให้มีการรณรงค์เก็บตลอดปี 2012 คนละชิ้น สองชิ้น ปีหนึ่งก็ได้หลายกิโลกรัม

             และเพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระศาสนจักรทั่วโลกวันวันยุวธรรมทูตสากล จึงเป็นโอกาสดีอีกครั้งที่จะโอบกอดโลกไว้ด้วยการสวดภาวนา การทำพลีกรรม และการเสียสละอดออมเงินเพื่อช่วยเหลือเด็ กๆ ที่มีความยากลำบากทั่วโลก จึงขอคุณพ่อ ท่านอธิการ และคุณครูใหญ่ ช่วยเทศน์สอนให้สัตบุรุษคำนึงถึงเรื่องนี้ และจัดให้มีการเก็บถุงทานในวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2012 เพื่อให้พระศานจักรสากลนำไปช่วยเหลือเด็กๆ ให้พวกเขาได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าโดยผ่านทางความรัก ความห่วงใย และความเมตตาของเรา

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ผู้อำนวยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย


โครงการยุวธรรมทูตรณรงค์อลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อขาเทียม

ชื่อโครงการ ยุวธรรมทูตรณรงค์อลูมิเนียมรีไซเคิลเพื่อขาเทียม
หลักการและเหตุผล เพื่อให้ยุวธรรมทูตเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ในการช่วยเติมชีวิตให้เต็มแก่คนพิการขาขาดที่ด้อยโอกาส ให้สามารถลุกขึ้นมายืนหยัดสู้ชีวิต มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น และกลับมาเดินได้อีกครั้งหนึ่ง

วิธีการในการดำเนินงาน
1. ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยส่งโครงการรณรงค์ และโปสเตอร์ไปยังวัดและโรงเรียนทั่วประเทศภายในเดือนธันวาคม 2011
2. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบงานยุวธรรมทูตของแต่ละสังฆมณฑลเพื่อขอความร่วมมือในการรณรงค์ ภายในเดือน มกราคม 2012
3. ติดตามโครงการตลอดปี
4. รวบรวมอลูมิเนียมที่ได้ส่งไปยังมูลนิธิขาเทียมแห่งประเทศไทย เดือน ธันวาคม 2012
ระยะเวลา ตลอดปี 2012

หมายเหตุ อลูมิเนียมที่จะนำมาหลอมผลิตเป็นวัสดุอุปกรณ์และชิ้นส่วนในการทำขาเทียม เช่นฝาเปิดกระป๋องเครื่องดื่มต่างๆ ฝาแบรนด์ ฝาตลับแป้งอลูมิเนียม ฝาจุกน้ำดื่มที่ผลิตมาจากอลูมิเนียม กระป๋องน้ำอัดลม กระป๋องเบียร์ หม้อ กะทะอลูมิเนียมเก่าๆและขยะอลูมิเนียมอื่นๆที่ผลิตจาก อลูมิเนียม ยกเว้น กระป๋องกาแฟ และกระป๋องนมสดต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของเหล็ก จะไม่สามารถนำมาใช้ได้

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12534354
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1540
7382
11859
125531
12534354
Your IP: 3.236.50.252
2022-05-24 06:20