“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

ดร.เจน แบปติสไตน์ ราลัมบอริสัน เลขาธิการของสมณองค์กรยุวธรรมทูตเราต้องให้โอกาสเด็กๆได้พูดให้มากขึ้น
             วาติกัน: ในการประชุมประจำปี 2011 ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ดร.เจน แบปติสไตน์ ราลัมบอริสัน เลขาธิการคนใหม่ ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ผู้ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา หลังจากที่ท่านได้ทำงานในสำนักเลขาธิการยุวธรรมทูตมาเป็นเวลานาน ท่านได้แสดงความต้องการและความมุ่งมั่นว่า “เราต้องให้โอกาสเด็กๆได้พูดให้มากขึ้น เราต้องเรียนรู้ที่จะรับฟังพวกเขา เพราะว่าสมณองค์กรยุวธรรมทูตนี้เป็นของพวกเขา...
เด็ก ๆ มีอะไรที่จะสอนเราได้มากมาย เพราะพวกเขาไม่ได้เป็นแค่เด็ก ๆ ที่ใสซื่อบริสุทธิ์เท่านั้น แต่พวกเขายังมีความคิดที่สร้างสรรค์อีกด้วย...เรื่องที่เด็กถ่ายทอดออกมานั้นอาจจะดูเล็กๆน้อยๆและดูยุ่งยาก แต่เราก็สามารถยอมรับได้อย่างง่ายๆและเข้าถึงหัวใจถึงแม้ในผู้ที่มีความเย็นชา หลายครั้งที่เราผู้ใหญ่มีความคิดมากมาย แต่ถ้าท่านได้ให้อภัยในสิ่งที่พวกเขาได้แสดงออกถึง สิ่งที่เป็นมลภาวะ ก็จะกลับกลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  ด้วยเหตุนี้สมณองค์กรยุวธรรมทูตจึงเรียกร้องให้เด็กๆเข้ามามีส่วนร่วมในความเชื่อและทรัพยากรฝ่ายวัตถุ และนี้แหละที่เป็นเหตุผลที่ทำให้ข้าพเจ้าให้ความสำคัญกับพวกเขาอย่างแท้จริงและถาวรตลอดไป การที่บรรดาผู้ใหญ่อยู่กับพวกเขาเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเด็กจำเป็นที่จะต้องมีผู้ชี้แนะ แต่จะต้องไม่เป็นผู้บงการ” ดร.เจน แบปติสไตน์ ราลัมบอริสัน ได้ชวนเชิญให้บรรดาผู้ใหญ่ได้เป็นผู้ให้คำปรึกษาและแน่ใจว่าความสำเร็จจะเป็นผลมาจากความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา และงานการแพร่ธรรมจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับพวกเขา  

             เนื่องจากปี ค.ศ 2013 จะฉลองครบรอบ 170 ปีของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ท่านเลขาธิการ ดร.ราลัมบอริสัน ได้เสนอความคิดริเริ่มที่จะช่วยเด็กๆที่รู้จักสมณองค์กรยุวธรรมทูตแล้วได้ร่วมกิจกรรม โดยชวนเชิญเด็กๆทั่วโลกให้ตอบคำถามข้อหนึ่งว่า “เธอต้องการทำอะไรเพื่อสมณองค์กรยุวธรรมทูต” โดยคำตอบอาจจะออกมาเป็นการวาดภาพซึ่งเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ชอบใช้เพื่อแสดงออก และยังเป็นภาษาสากลที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้ พร้อมกับให้เขียนข้อความสั้นๆประกอบภาพวาดนั้น  คณะกรรมการของแต่ละประเทศจะเลือกคำตอบที่ดีที่สุด 2 คำตอบ และจะนำมารวบรวมพิมพ์เพื่อเป็นการระลึกถึงวันครบรอบ 170 ปีนี้

            ส่วนในด้านของการให้การฝึกอบรมเด็กยุวธรรมทูตนั้น ในปี ค.ศ. 2012 ยุวธรรมทูตน่าจะใช้หัวข้อประจำปีที่เป็นพระดำรัสของบุญราศี สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2  ว่า “อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ” (Do not be afraid to become saints.)

(Agenzia Fides 12 พฤษภาคม 2011)

 

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12534603
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1789
7382
12108
125780
12534603
Your IP: 3.236.50.252
2022-05-24 07:07