ผู้ให้การฝึกอบรมยุวธรรมทูต
ผู้ให้การฝึกอบรมยุวธรรมทูต

สามพราน : เมื่อวันที่ 14-16 มีนาคม 2011 สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ได้จัดการฝึกอบรม “ผู้ให้การอบรมยุวธรรมทูต” (SOMA:School of Missionary Animators) ขึ้นที่บ้านซาวีโอ สามพราน โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมประกอบด้วยคุณพ่อ ซิสเตอร์ ครูผู้ให้การอบรมฯจากสังฆมณฑลต่างๆเข้าร่วมทั้งหมด 58 คน
จุดประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างทีมงานผู้ให้การฝึกอบรมเด็กและเยาวชนประจำสังฆมณฑลให้มีความรู้และทักษะในการให้การอภิบาลเด็กเพื่อให้เป็นธรรมทูต


           หัวข้อสำหรับการฝึกอบรมประกอบด้วย ความเข้าใจถึงความหมายของการอภิบาลธรรมทูต หลักการฝึกอบรมเด็กให้เป็นธรรมทูต วิธีการปลุกจิตสำนึกเพื่อให้เกิดงานธรรมทูต การสร้างความเป็นหนึ่งเดียว และความร่วมมือกันในงานธรรมทูต

           “ยุวธรรมทูต” เป็นองค์กรที่ทำงานกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปีลงมา โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การฝึกอบรมพวกเขาให้มีจิตวิญญาณของการเป็นธรรมทูต ประกาศข่าวดีของพระเจ้าตั้งแต่ในวัยเด็ก และฝึกอบรมพวกเขาให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้ทั้งให้คำภาวนา เงิน และสิ่งที่จำเป็นอื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กๆที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง และสิ่งที่สำคัญคือเป็นการเพาะบ่มกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์นักบวชและธรรมทูตให้กับพระศาสนจักรสากล

            สมณะองค์กร “ยุวธรรมทูต” ก่อตั้งโดยพระสังฆราชชาร์ลส์ เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ในปี ค.ศ.1843 โดยมีคำขวัญว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” วันฉลองขององค์กรคือวันอาทิตย์สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์ของทุกปี (ติดตามประวัติและกิจการต่างๆของยุวธรรมทูตประเทศไทยได้ที่

www.missionarychildhood.com)