“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

เพื่อนผู้ร่วมงานที่รักในพระคริสตเจ้า
คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2011/2554 นี้
พ่อภาวนาวอนขอพระกุมารเยซู
เพื่อจะได้ประทานพระพรเหล่านี้แก่เพื่อน ๆ
พระพรแห่งความนอบน้อมเชื่อฟังดั่งเช่นพระแม่มารีย์
พระพรแห่งความซื่อสัตย์ในหน้าที่ดั่งเช่นนักบุญยอแซฟ
พระพรแห่งความชื่นชมยินดีดั่งเช่นนางเอลีซาเบธ
และพระพรแห่งความพากเพียรอุตสาหะ
ดั่งเช่นโหราจารย์ทั้งสาม
ขอให้โอกาสอันเป็นมงคลนี้นำความเข้มแข็ง
ความกล้าหาญ และความร้อนรนในการสืบสาน
การเป็นคนงานในท้องทุ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไป
ขอพระเจ้าประทานพระพร
จาก คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12534855
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2041
7382
12360
126032
12534855
Your IP: 3.236.50.252
2022-05-24 07:30