“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

สร้างจิตตารมณ์แพร่ธรรมในเด็กและเยาวชนสร้างจิตตารมณ์แพร่ธรรมในเด็กและเยาวชน
              เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2010 ศูนย์คริสตศาสนธรรมราชบุรีได้จัดการพบปะคุณครูผู้ทำงานอบรมเด็กๆเพื่อให้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับฟังแนวทางในการสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้แพร่ธรรม เพื่อให้โรงเรียนคาทอลิกเป็นสนามและฐานแห่งการแพร่ธรรมจากคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูตในสภาพระสังฆราช โดยมีคุณครูจำนวน 21 คนเข้าร่วมในการพบปะครั้งนี้
              ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนในสังฆมณฑลราชบุรีส่วนใหญ่ได้จัดให้มีการอภิบาลนักเรียนคาทอลิกด้วยการสอนคำสอนและจัดกิจกรรมเสริมความศรัทธาในรูปแบบต่างๆ เช่น กองหน้าร่าเริง พลศีล วายซีเอส ยุวธรรมทูต อยู่แล้ว ดังนั้นการพบปะครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้คุณครูผู้รับผิดชอบได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่กันและกัน และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานเพื่อการสร้างจิตตารมณ์แพร่ธรรมให้กับเด็กๆเพื่อเป็นการเสริมให้งานอภิบาลที่ได้กระทำแล้วนั้นสมบูรณ์มากขึ้น

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12534551
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1737
7382
12056
125728
12534551
Your IP: 3.236.50.252
2022-05-24 06:43