“ท่านจะเป็นพยานถึงเรา” (กจ. 1:8) ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2022....

แถลงการณ์จากคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยแถลงการณ์จากคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทย
           จากสถานการณ์ที่วิกฤตในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งและความแตกแยกของคนในชาติ ชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติไทย ส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อและทรัพย์สิน อย่างมากมาย หากการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงนี้ยังไม่ยุติ ก็จะนำไปสู่หายนะใหญ่หลวงของประเทศไทยอันเป็นที่รักของเรา

              เรา คริสตชนคาทอลิกในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย จึงไม่อาจนิ่งนอนใจในสถานการณ์ความรุนแรงครั้งนี้ เพราะเรามีความเชื่อว่า “มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็นองค์ความรัก เราจึงจำเป็นต้องเปี่ยมด้วยความรักต่อประเทศชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อพี่น้องร่วมชาติของเราทุกคนอย่างไม่มีเงื่อนไข และไม่แบ่งแยก”

              ท่ามกลางสถานการณ์ร้ายแรงนี้ เราจึงขอยืนยันท่าทีของคริสตชนในการดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมโดยสันติ ดังนี้
              1.   เคารพคุณค่าของชีวิต และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
              2.   ยึดหลักความรัก ความเมตตา และการให้อภัย ดังพระวาจาที่ว่า “เราเป็นพระเจ้า ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคง และความซื่อสัตย์” (อพย 34:6) และ “ท่านอยากให้เขาทำต่อท่านอย่างไร ก็จงทำต่อเขาอย่างนั้นเถิด” (ลก 6:31)

ในฐานะคริสตชนคาทอลิกไทย เราจึงปฏิบัติดังต่อไปนี้

              1.   ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเพื่อวอนขอสันติภาพสำหรับประเทศชาติ และอุทิศแด่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
              2.   สวดสายประคำ และภาวนาเพื่อขอสันติภาพทุกวันตลอดปีนี้
              3.   สงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่ออธิษฐานภาวนาขอสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติ หลังเคารพธงชาติเวลา 18.00 น. ทุกวัน

              ท่ามกลางวิกฤติการณ์นี้   เราจึงขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติความรุนแรงทุกชนิด และหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี  โดยยึดหลักแห่งความรักและการให้อภัย  เพื่อประเทศไทยอันเป็นที่รักของเราจะได้กลับคืนสู่ความสงบสุข และสันติโดยเร็ว

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สหพันธ์อธิการเจ้าคณะนักบวชในประเทศไทย
สมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สมาคมครูโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย
สมาคมสตรีคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ชมรมนักธุรกิจคาทอลิกในประเทศไทย

17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1204, 1901

LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

12534558
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1744
7382
12063
125735
12534558
Your IP: 3.236.50.252
2022-05-24 06:44