Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11202261
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1700
4968
11478
116251
11202261
Your IP: 3.239.50.33
2021-10-19 05:40

อุบลฯจัดชุมนุมยุวธรรมทูต
       อาสนวิหารแม่พระนิรมล : เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2012 คุณพ่อเสกสรร สมศรีและซิสเตอร์วิมลรัตน์ น้อยนาม พร้อมกับคณะกรรมการฯ ได้จัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตระดับสังฆมณฌฌฑลครั้งที่ 2 ขึ้นที่บริเวณโรงเรียนพระกุมารอุบลโดยมียุวธรรมทูตจำนวน 400 คนจาก 9 หมู่บ้าน 11 โรงเรียน พระสงฆ์ ซิสเตอร์ เยาวนารี และคุณครู 79 คน รวมทั้งสิ้น 479 คนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยหัวข้อสำหรับการชุมนุมในครั้งนี้คือ "อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ"


          การจัดงานชุมนุมยุวธรรมทูต  มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการรวมพลัง ส่งเสริม และสนับสนุนงานยุวธรรมทูตในสังฆมณฑลอุบลราชธานี ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น และเป็นโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์ ส่งเสริมให้มีสมาชิกยุวธรรมทูตเพิ่มมากขึ้น    อีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูจิตตารมณ์ของกลุ่มยุวธรรมทูตอีกด้วย

         งานชุมนุมเริ่มต้นในเวลา 9.00 น. ด้วยพิธีมิสซาขอบพระคุณโดยพระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา ประมุขสังฆมณฑลฯ คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ คุณพ่อเสกสรร สมศรี และคุณพ่อวีระเดช ศิลาโคตร ร่วมถวายมิสซาฯ พระคุณเจ้าได้ปลุกเร้าจิตใจยุวธรรมทูตให้ช่วยกันสานต่องานของบรรดามิชชันนารีที่ได้เข้ามาประกาศข่าวดีในพื้นที่อุบลครบ 130 ปีมาแล้ว งานมิชชันนารีหมายถึงการออกไปเผยแผ่ชีวิตและคำสอนของพระเยซูทั้งนี้เพื่อให้มนุษย์อยู่ด้วยกันด้วยความรักและสันติสุข พระเจ้าทรงส่งพวกลูกๆให้ออกไปเช่นเดียวกับที่ส่งบรรดาธรรมทูตและมิชชันนารีให้ออกไปทั่วโลก พวกลูกจะต้องกล้าหาญในการทำความดี ไม่รักขโมย ไม่ติดสิ่งเสพติด มีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่ อย่ากลัวที่จะเป็นคนดี อย่ากลัวที่จะเป็นพระสงฆ์ซิสเตอร์ อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ


 
         ในระหว่างพิธีมิสซาขอบพระคุณคุณพ่อเสกสรร สมศรี จิตตาธิการพลศีล-ยุวธรรมทูต ได้นำบรรดายุวธรรมทูตกล่าวคำปฏิญาณประจำปี นอกจากนั้นยังไปมอบเหรียญยุวธรรมทูตให้กับเด็กๆทุกคน ส่วนในตอนท้ายของพิธีมิสซาฯ ได้มีการแสดงความยินดีในวันคล้ายวันเกิดของพระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา บิดาที่เคารพของยุวธรรมทูตด้วย
 

         หลังจากพิธีมิสซาฯเป็นการบรรยายพิเศษของคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่(PMS) ประเทศไทย ในหัวข้อ"อย่ากลัวที่จะเป็นนักบุญ" โดยคุณพ่อได้ให้เยาวชนและเยาวนารีแสดงบทบาทสมมุติเพื่อให้เด็กได้ตัดสินใจว่าการกระเช่นใดแสดงให้เห็นว่าเป็นความกล้าในการกระความดีพฤติกรรมใดเป็นความกล้าที่ไม่ถูกต้อง เช่นกล้าที่จะรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ไม่กลัวที่จะแสดงตนว่านับถือศาสนาคริสต์ กล้าที่จะให้อภัยเพื่อนฯลฯ
 
         ในภาคบ่ายเป็นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้จักชีวิตของพระเยซู นักบุญธรรมทูต โดยคณะซิสเตอร์ ครูคำสอน และเยาวชนของอาสนวิหาร โดยแบ่งออกเป็น 10 ฐานการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งกันรับผิดชอบดังนี้ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์  “นักบุญในดวงใจ”  โรงเรียนวิสุทธิวงศ์  “ประวัติพระเยซูเจ้า” โรงเรียนมารีย์นิรมลอุบลฯ “พระศาสนจักรในประเทศไทย”  ศูนย์คริสตศาสนธรรมอุบลฯ “บันไดสวรรค์” โรงเรียนมารดาทรงธรรม  “นาฬิกานักบุญ”  โรงเรียนมารดาทรงธรรม  “บิงโกนักบุญ”  โรงเรียนมารดาทรงธรรม  “อุปมาเรื่องเมล็ดพืช” โรงเรียนอาเวมารีอา “ประวัติยุวธรรมทูต” โรงเรียนพระกุมารอุบลฯ  “พระวาจาคือชีวิต”  ทีมพี่เลี้ยง   “I love Bible”

         ในโอกาสนี้บรรดายุวธรรมทูตของสังฆมณฑลได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลกตามจิตตารมณ์ของยุวธรรมทูตเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท และยังได้รวบรวมฝาอะลูมีเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมให้กับเด็กพิการอีกเป็นจำนวนมาก
พิธีชุมนุมยุวธรรมทูตครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในเวลาโดย 15.00 น. โดยคุณพ่อเสกสรร สมศรีได้ให้โอวาทและปิดการชุมนุม และหลังจากนั้นได้มีการประเมินผลคณะทำงานพร้อมกันด้วย

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี