Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08723529
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1023
4020
5043
124184
8723529
Your IP: 3.226.248.180
2020-09-28 02:08

ชุมนุมใหญ่ยุวธรรมทูตอุบลฯ ครั้งที่ 1
ชุมนุมใหญ่ยุวธรรมทูตอุบลฯครั้งที่ 1

โรงเรียนอัสสัมชัญฯ อุบลราชธานี : วันที่ 29 มกราคม 2011 คุณพ่อเสกสรร สมศรี
จิตตาธิการยุวธรรมทูต/พลศีล สังฆมณฑลอุบลฯและคณะกรรมการฯ
ร่วมกันจัดงานชุมนุมยุวธรรมทูตประจำปี 2011
โดยมีพระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนของสมาชิก
จำนวน 471 คน
           คุณพ่อเสกสรร สมศรี กล่าวถึงวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เพื่อการก่อตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตขึ้นในสังฆมณฑลของเราอย่างเป็นทางการ” หลังจากที่ได้มีการเผยแพร่จิตตารมณ์และการฝึกอบรมผู้นำมาเป็นระยะๆ

          การชุมนุมยุวธรรมทูตในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนและวัดต่างๆส่งเด็กๆเข้าร่วมงาน 21 โรงเรียน มีเด็กๆจำนวน 471 คน(คาทอลิก 324 คน ศาสนาอื่นๆ 72 คน) ครูและพี่เลี้ยงจำนวน 75 คน

           การชุมนุมเริ่มด้วยพิธีมิสซาฯเฉลิมฉลองวันพระคริสตเจ้าแสดงองค์ โดยคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการ PMS ประเทศไทย การแสดงจินตลีลาเพลงยุวธรรมทูตโดย ยุวธรรมทูตจากโรงเรียนซ่งแย้พิทยา และโรงเรียนมารดาทรงธรรม ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมฐาน 10 ฐานที่ให้ความรู้ทางด้านพระคัมภีร์ พระศาสนจักรประเทศไทยและจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต ซึ่งจัดโดยคณะครูจากโรงเรียนและวัดต่างๆของสังฆมณฑล และปิดพิธีด้วยวจนพิธีกรรมและการปฏิญาณตนของบรรดายุวธรรมทูต

           พระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า “ทุกวันอาทิตย์พ่ออยากให้ลูกๆชวนเพื่อนๆมาวัดกันให้มากๆ เพราะนี่คืองานหนึ่งของยุวธรรมทูต”

         ซิสเตอร์วิมลรัตน์ น้อยงาม ได้กล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “เราได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้บริหารโรงเรียนและคุณพ่อเจ้าอาวาสต่างๆ ทีแรกมีรายงานว่าจะมีเด็กๆมาร่วมงานประมาณ 200 คน แต่วันนี้มากันถึง 471 คน”

          คุณพ่อเสกสรร สมศรี ได้กล่าวขอบคุณบราเดอร์ทักษบุตร  ไกรประสิทธิ์ อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลฯ และคณะครูของโรงเรียนที่ได้ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ ขอบคุณบรรดาซิสเตอร์ คุณครู และเยาวชนที่ได้มาเป็นพี่เลี้ยง(Staff) ทำให้งานชุมนุมในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และในโอกาสนี้เด็กๆได้ถวายเงินเพื่อช่วยเด็กๆยากจนทั่วโลกเป็นจำนวนเงิน 17,000 บาท


คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี