Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11202592
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2031
4968
11809
116582
11202592
Your IP: 3.239.50.33
2021-10-19 06:43
รวมพลคนยุวธรรมทูต อุบลราชธานีวันรวมพลคนยุวธรรมฑูต อุบลราชธานี
         วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2010 คุณพ่อเสกสรร สมศรี จิตตาธิการยุวธรรมฑูตสังฆมณฑลอุบลราชธานี ร่วมกับโรงเรียนมารีย์นิรมล จัดวันรวมพลคนยุวธรรมฑูต สังฆมณฑลอุบลราชธานี  ณ โรงเรียนมารีย์นิรมล โดยมีพระสังฆราชฟิลิปบรรจง ไชยรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและวจนพิธีกรรมปิด ในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 174 คน ครู 49 ท่าน
ชมภาพบรรยากาศ

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี