อบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต แขวงสระแก้วอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูต แขวงสระแก้ว
แผนกงานธรรมทูต สังฆมณฑลจันทบุรี ร่วมกับพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดในแขวงสระแก้ว สามเณรใหญ่ที่สอนในแขวงสระแก้ว คณะรักกางเขนแห่งจันทบุรี รวมทั้งสภาอภิบาลจากวัดต่างๆ แขวงสระแก้ว ร่วมกันจัดอบรมจิตตารมณ์ยุวธรรมทูตให้กับเด็กนักเรียนในแขวงสระแก้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน ค.ศ. 2014 ณ ศูนย์สังคมพัฒนา จังหวัดสระแก้ว

มีนักเรียนเข้าร่วมอบรมฯ 75 คน จาก 6 วัด ได้แก่ วัดแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ สระแก้ว วัดพระจิตเจ้า บ้านทัพ วัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ วัดนักบุญลอเรนซ์ นางาม วัดน.วินเซน เดอ ปอล เขาขาด และวัดแม่พระราชินีแห่งสันติภาพ อรัญประเทศ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอพระเจ้าอวยพรท่านตลอดไป