สรุปงานยุวธรรมทูตของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ปี 2011-2015

โดย ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ