Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02921788
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1679
3259
1679
1528029
74642
105193
2921788
Your IP: 54.158.238.108
2017-10-22 09:43

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะของสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 4
เด็ก ๆ เป็นเอกในพระอาณาจักรของพระเจ้า

              ในครึ่งแรกของศตวรรษที่ 19 เราสามารถพูดได้ว่าเป็นยุครุ่งเรืองของงานธรรมทูตจากประเทศต่างๆในทวีปยุโรป กระแสการเป็นธรรมทูตยังต่างแดนให้กับคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้า(Ad Gentes) และคริสต์ศาสนาในยุคนั้นร้อนแรงมาก มีนักบวชชายหญิงอาสาสมัครออกไปประกาศข่าวดียังดินแดนที่ห่างไกลเป็นจำนวนมาก พระศาสนจักรฝรั่งเศสเองก็มีมิชชันนารีจำนวนมากที่ทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปยังดินแดนต่างๆด้วยความกล้าหาญและด้วยจิตใจที่ร้อนรน ส่วนทางครอบครัวนั้น บรรดาพี่น้องคริสตชนก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานประกาศข่าวดีกับบรรดามิชชันนารี่ด้วยการภาวนาอย่างสม่ำเสมอและการบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนงานแพร่ธรรม ทั้งนี้โดยการร่วมมือกับกระทรวงว่าด้วยการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน โดยทุกฝ่ายต่างมุ่งหน้าทำงานเพื่อให้การประกาศข่าวดีตามพระบัญชาของพระเยซูเจ้าอย่างขะมักเขม้น

            กระแสสำคัญประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นก็คือ เด็กๆที่แต่เดิมถูกมองว่าเป็นเพียงผู้รับการประกาศข่าวดีเท่านั้น แต่บัดนี้พวกเขาได้กลับเป็นพระเอกในแวดวงงานประกาศข่าวดีด้วย บรรดาพระสังฆราชและคุณพ่อเจ้าอาวาสต่างๆเกิดความประหลาดใจที่เห็นว่าเด็กๆได้เข้ามาร่วมงานการเป็นธรรมทูตและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล

             ตั้งแต่มีการจัดตั้งกลุ่มยุวธรรมทูตขึ้นมา บรรดาชุมชนคริสตชนเองก็ให้การยอมรับว่าพลังของเด็กๆในงานของพระศาสนจักรด้านธรรมทูตนี้มีอยู่อย่างมากมาย พวกเขาได้เห็นผลงานของพระจิตในตัวของเด็กๆ แม้ผู้ก่อตั้งเองได้กล่าวไว้ในเชิงพยากรณ์ว่า เด็กๆชาวจีนจะเป็นเหมือนโมเสสใหม่ เมื่อพวกเขาได้รับความช่วยเหลือจากคำภาวนาและน้ำใจดีในบริจาคเงินจากบรรดาเด็กๆประเทศฝรั่งเศสแล้ว พวกเขาเองจะกลับกลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือพี่ๆน้องๆของพวกเขาต่อไป ด้วยการเป็นครูคำสอน เป็นครู เป็นมิชชันนารี หรือเป็นพ่อแม่ครอบครัวคริสตชนที่ดี และเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าความฝันหรือคำทำนายของพระสังฆราชเดอ ฟอร์บิน เจนสัน เป็นความจริงเพราะในเวลานี้เด็กๆที่ได้รับความช่วยเหลือในสมัยนั้น ปัจจุบันได้เป็น พระคาร์ดินัล พระสังฆราช ครูคำสอน และหลายคนได้รับการประกาศแต่งตั้งให้เป็นนักบุญอีกด้วย

              การที่เด็กๆได้เข้ามามีบทบาทในงานธรรมทูตนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักร เพราะในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนั้นเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆไม่ได้รับบทบาทให้เป็นผู้รับผิดชอบในงานอภิบาลหรืองานแพร่ธรรมเลย ในความรู้สึกนึกคิดของชาวฮิบรูเองนั้นจัดให้วันเด็กเป็นกลุ่มบุคคลที่ยังไม่มีศักยภาพ และในวรรณกรรมของบรรดานักบวชในศาสนายิวเห็นว่าเด็กๆยังไม่มีความพร้อมทางด้านจิตใจและยังเป็นเสมือนคนหูหนวกที่ไร้ความสามารถ

เด็กๆนี้แหละสำคัญนัก
              พระเยซูเจ้าเองทรงให้ความสำคัญแก่เด็กๆ ในการเทศน์สอนของพระองค์นั้น พระองค์ทรงให้คุณลักษณะของเด็กเป็นหัวใจของการเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า ดังจะเห็นภาพที่ชัดเจนในเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงให้การต้อนรับเด็กๆในขณะที่สาวกพยายามห้ามปราม(มธ 19:13-15) นอกจากนั้นเรายังเห็นได้จากการสอนเช่นเปรียบเทียบในเรื่อง เมล็ดมัสตาร์ด(มธ 13:31-31) เมล็ดข้าวสาลี(มธ 13:18) และเชื้อแป้ง(มธ 13:33) จิตวิญญาณแห่งการเป็นธรรมทูตของเด็กๆมีความหมายและความสำคัญดั่งเช่นพระวาจาทั้งสามตอนนี้ การทำงานของยุวธรรมทูตจะต้องเริ่มต้นและบรรลุตามเป้าหมายไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรก็โดยอาศัยองค์พระจิตเจ้า

              เมล็ดมัสตาร์ดเล็กๆจะกลับกลายเป็นต้นไม้ใหญ่พอที่จะให้นกจำนวนมากอาศัยและสร้างรังได้ เมล็ดข้าวน้อยๆจะกลายเป็นต้นข้าวและให้ผลมากมายเลี้ยงดูคนจำนวนมากได้ และเช่นเดียวกันเชื้อแป้งเล็กๆเมื่อมาเคล้าผสมกับแป้งก็กลับกลายเป็นขนมปังเลี้ยงดูคนในโลกได้เช่นกัน

               บรรดาผู้ใหญ่ทุกคนได้รับการร้องขอให้เป็นผู้ที่ช่วยทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยเริ่มจากการหันมาให้พิจารณาดูศักยภาพของเด็กๆ และช่วยกันสร้างเด็กๆของเราให้เป็นเด็กรุ่นใหม่ เป็นเด็กตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า ผู้ใหญ่มีความจำเป็นในการให้การสนับสนุนและการฝึกอบรมเด็กๆของเรา โดยไม่ใช่ให้การเติบโตเฉพาะฝ่ายร่างกายเท่านั้น แต่ให้จิตวิญญาณของพวกเขาได้เติบโตพร้อมๆกันด้วย ทั้งนี้โดยอาศัยความช่วยเหลือหรือพระหรรษทานจากพระจิตเจ้า

               สำนักงานองค์กรยุวธรรมทูตในบางประเทศทางลาตินอเมริกาได้เลือกเอา “รวงข้าว” เป็นสัญลักษณ์ของโปรแกรมการฝึกอบรมยุวธรรมทูต โดยให้ “รวงข้าวสีเขียว” เป็นเสมือนเด็กเล็กๆที่มีเชื้อแห่งความศักดิ์สิทธิ์จากศีลล้างบาปและกำลังเติบโตเพื่อจะได้ผลิดอกออกรวงต่อไป ส่วน “รวงข้าวสีเหลือง” เป็นรวงข้าวเหลืองอร่าม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเด็กๆที่พร้อมแล้วที่จะช่วยพระศาสนจักรในการนำความรอดไปมอบให้กับเด็กๆซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกของพวกเขา

 

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี