Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11022977
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3630
7827
11457
118143
11022977
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 18:46

ประวัติศาสตร์และพระพรเฉพาะขององค์กรสมณองค์กรยุวธรรมทูต
ตอนที่ 2
แรงบันดาลใจ

             พระสังฆราช เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ได้ปลุกจิตสำนึกเด็กๆชาวฝรั่งเศสให้เห็นถึงความยากลำบากของเด็กๆชาวจีนซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเขา และให้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือเด็กๆเหล่านั้น เป็นต้นการช่วยเหลือเด็กๆที่ต้องตายไปโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับศีลล้างบาป พระสังฆราชได้ถามเด็กๆว่าพวกเขาจะช่วยเด็กๆชาวจีนได้อย่างไร เด็กๆตอบว่า “สวดภาวนา” “บริจาคเงิน” “อดออมแล้วนำเงินไปช่วยเหลือ” ที่สุดพระสังฆราชได้ขอให้เด็กๆแต่ละคนสวดบทวันทามารีอา 1 บทเป็นประจำทุกๆวัน และทุกๆเดือนให้ถวายเงินคนละ 1 เพ็นนี

           เด็กๆจึงได้เริ่มสวดภาวนา และเสียสละตนเองด้วยการบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องกับเด็กๆทั่วโลก ซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้รับการสานต่อกันเรื่อยมาจากทุกๆทวีปจนถึงปัจจุบันนี้

จากนั้นเป็นต้นมาผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมงานจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้ดังนี้
- เพื่อช่วยชีวิตบรรดาเด็กๆให้พ้นจากความตาย...ให้วิญญาณของพวกเขาได้เข้าสู่สวรรค์โดยผ่านทางศีลล้างบาป ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- เพื่อเตรียมชนรุ่นใหม่โดยให้การอบรมศึกษาแบบคริสตชนแก่บรรดาเด็กๆ
- สร้างเด็กๆให้เป็นเครื่องมือเพื่อการไถ่บาปมนุษย์ โดยให้เป็นครู ครูคำสอน แพทย์ พระสงฆ์ และมิชชันนารี เด็กๆในยุโรปและอเมริกาที่ได้ช่วยเหลือเด็กๆในเอเชียและอัฟริกาจะได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่

          ความรู้สึกนึกคิดของพระสังฆราชเช่นนี้ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ในงานธรรมทูตที่มุ่งเน้นไปยังพระหรรษทานแห่งศีลล้างบาป โดยตระหนักว่าเด็กๆมีสิทธิที่จะเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้อีกด้วย
          ตั้งแต่นั้นมา สมณองค์กรยุวธรรมทูตได้กลายเป็นเส้นทางเดินทางสู่ความเชื่อของเด็กๆ โดยนำจิตวิญญาณการเป็นธรรมทูตมาสู่หัวใจของเด็กๆและโน้มนำพวกเขาให้รับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยความยินดี จิตวิญญาณแห่งการเป็นธรรมทูตของเด็กๆไม่ได้เป็นฝ่ายให้แต่เพียงผู้เดียว การภาวนา การเสียสละ(พลีกรรม) และความรักของเด็กๆจากทวีปยุโรปก็ได้รับการสนองตอบด้วยคำภาวนา การเสียสละ(พลีกรรม) และความรัก แม้กระทั้งการเป็นมรณะสักขี(ยอมตาย)จากเด็กๆชาวจีนด้วย เราต้องขอบคุณสมณองค์กรยุวธรรมทูตที่ทำให้เด็กๆกลับกลายเป็นบุคคลสำคัญในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า

          คำขวัญ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ก่อให้เกิดการปฏิวัติต่องานธรรมทูตของพระศาสนจักรเป็นอย่างมาก เพราะเด็กๆที่เคยถูกมองว่า ซื่อๆไม่รู้อะไร กลับกลายเป็นบุคคลสำคัญในงานอภิบาลของพระศาสนจักร และเป็นกำลังสำคัญในการประกาศข่าวดีของพระเจ้า

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี