Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

05006059
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5104
7035
12139
3572902
139007
170587
5006059
Your IP: 3.84.186.122
2019-01-21 21:10

Merry Christmas & Happy New Year

Merry Christmas & Happy New Year

 คู่มืออบรมฯ บทที่  8 พระศาสนจักรเพื่อคนยากจนบทที่ 8 พระศาสนจักรเพื่อคนยากจน

1.จุดประสงค์
      1. เพื่อให้สมาชิกได้เรียนรู้ถึงความหมายของคำว่าพระศาสนจักรที่ยากจนเพื่อคนยากจน
      2. เพื่อให้สมาชิกมีความเห็นอกเห็นใจคนที่ยากลำบากกว่าตนเอง
      3. เพื่อให้สมาชิกเลือกทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเพื่อนที่ลำบากกว่าตนเองได้ อย่างน้อย  1 ประการ

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์        
1. ให้สมาชิกแสดงบทบาทสมมุติ โดยผู้นำ สร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เป็นตลาดในห้องเรียน
2.  ให้สมาชิกคนหนึ่งแสดงเป็นคนยากจน นั่งขอทานอยู่ริมถนน แล้วขออาสาสมัคร 3 คน โดยให้แสดงทีละคน มีโจทย์ว่าเมื่อเดินมาถึงคนที่นั่งขอทานอยู่เธอจะทำอย่างไร ให้แสดงออกมา
3. เมื่อแสดงจบแล้ว ให้ผู้นำวิเคราะห์พฤติกรรมของอาสาสมัครทั้งสามคน และสมาชิกที่เป็นคนขอทาน

ขอทาน     1. รู้สึกอย่างไรที่เราต้องเป็นขอทาน (เห็นคนอื่น ๆ มีกินมีใช้)
               2. เมื่อมีคนมาช่วยรู้สึกอย่างไร  
               3. ถ้ามีคนดูถูกจะรู้สึกอย่างไร

อาสาสมัคร  1) ทำไมถึงช่วย    
                  2) ทำไมถึงไม่ช่วย  
                  3) ช่วยแล้วรู้สึกอย่างไร


3. คำสอนธรรมทูต  
  
กฤษฎีกาสมัชชาของใหญ่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 ข้อที่ 26 ได้เน้นถึงบทบาทของพระศาสนจักรจะต้องเป็นและให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ ให้พระศาสนจักรเป็นพระศาสนจักรที่ยากจน และมีอยู่เพื่อคนยากจน

    พระศาสนจักรต้องเลือกอยู่ข้างคนยากจนเป็นอันดับแรกเรื่องนี้จะต้องเป็นชีวิตมากกว่าเป็นเพียงความคิดหรืองานบริการสังคมการเลือกเช่นนี้ เป็นวิถีชีวิตของพระศาสนจักรที่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่น เรื่องนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเลือกที่จะฟื้นฟูพระศาสนจักรอย่างจริงจัง ให้อยู่ข้างคนยากจน โดยให้พระศาสนาจักรดำเนินชีวิตยากจนเพื่อคนยากจน พระคริสตเจ้าทรงเป็นต้นแบบที่ล้ำค่าที่สุดในเรื่องการถ่อมพระองค์ลงมา ทรงบังเกิดอย่างยากจน ทรงทิ้งความร่ำรวยสูงสุด ลงมารับสภาพดุจทาสเป็นมนุษย์เหมือนเรา และทรงรักมนุษย์จนกระทั่งยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน เพื่อกอบกู้พวกเขาให้รอดพ้น (เทียบ ฟป. 2:7-8)

    พระศาสนจักรต้องไม่สะสมความร่ำรวย และสถาบันของพระศาสนจักรต้องเป็นประจักษ์พยาน ต้องปรับเปลี่ยนตนเองให้มีพื้นที่ที่เปิดกว้างต้อนรับคนยากจน พระสังฆราช  พระสงฆ์  นักบวช  และคริสตชนทุกคน ต้องเลือกที่จะดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย สมถะ พอเพียง มีเมตตากรุณา รักและรับใช้อยู่เคียงข้างคนจน เน้นความยุติธรรมในสังคม กล้าละทิ้งความสะดวกสบายและความมั่นคงส่วนตน เพื่อเป็นประจักษ์พยานที่มีประสิทธิภาพและประกาศข่าวดีได้อย่างแท้จริง

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
ให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์พระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา (ลก. 10:29-32) เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี

    “ชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่า “แล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้า” พระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่า “ชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยรีโค เขาถูกโจรปล้น พวกโจรปล้นทุกสิ่ง ทุบตีเขาแล้วก็จากไป ทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิต สมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญ เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่ง ชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้น เห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกัน แต่ชาวสะมาเรียผู้หนึ่งเดินทางผ่านมาใกล้ ๆ เห็นเขาก็รู้สึกสงสาร จึงเดินเข้าไปหา เทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้ นำเขาขึ้นหลังสัตว์ ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขา วันรุ่งขึ้นชาวสะมาเรียผู้นั้นนำเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่า “ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา” ท่านคิดว่าในสามคนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้น” เขาทูลตอบว่า “คนที่แสดงความเมตตาต่อเขา” พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
    1) พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (คนที่มีเมตตาคือคนที่ลงมือช่วยเหลือคนที่มีความต้องการ คนที่เดือดร้อน คนที่ยากจน)
    2) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (ประทับใจและรู้สึกว่าตนเองยังไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเหมือนชาวสะมาเรีย)
    3) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (ได้ตัวอย่างที่ดีเพื่อการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน)
    4) ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง (ยังจะอยู่เฉย ๆ ไม่ช่วยเหลือใครเหมือนเดิม)
    5) เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร (จะให้ความช่วยเหลือคนที่ลำบาก เมื่อเจอคนยากจนหรือขอทานจะทำบุญ)
    6)  การเรียนรู้เรื่อง พระศาสนจักรที่ยากจนเพื่อคนยากจน   และการอ่านพระคัมภีร์   (ลก.  10:29-32) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าประทับอยู่กับคนยากจน คนที่ลำบาก พระเจ้าอยากให้เราช่วยกันและกัน ใครมีมากกว่าต้องช่วยเหลือคนที่มีน้อยกว่า)

5. ชีวิตจิตธรรมทูต
ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อให้คนที่ยากจนจะได้มีผู้ที่ใจดีช่วยเหลือพวกเขา และให้เราแต่ละคนได้ช่วยเหลือคนยากจนหรือเพื่อนที่มีความลำบากมากกว่าตนเอง
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี