Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

เดือนแห่งการแพร่ธรรมพิเศษ

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

06204752
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
10756
4297
20248
4762516
176272
262333
6204752
Your IP: 3.92.28.84
2019-07-23 23:06

 คู่มืออบรมฯ บทที่ 2 ความเป็นจริงของสังคมไทยบทที่ 2 ความเป็นจริงของสังคมไทย

1.จุดประสงค์
      1. เพื่อให้สมาชิกประเมินสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยทั้งในแง่ดี และแง่ไม่ดีได้
      2. เพื่อให้สมาชิกตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องช่วยกันทำให้สังคมดีขึ้น
      3. เพื่อให้สมาชิกภาวนาและพยายามหลีกเลี่ยงสภาพที่ไม่ดี และส่งเสริมสิ่งที่ดีในสังคม

การสร้างบรรยากาศ จุดประสงค์ และการรายงานการประชุมและการเงิน
    1. สร้างบรรยากาศ ด้วยการร้องเพลงของสมณองค์กรยุวธรรมทูต ชุด เพื่อนช่วยเพื่อน 1 เพลง
    2. ภาวนาเริ่มการประชุม ฝึกให้สมาชิกภาวนาด้วยท่าทีที่ถูกต้องและภาวนาอย่างตั้งใจ เช่น เชิญชวนให้ก้มศีรษะ
    3. เกริ่นนำถึงจุดประสงค์ คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้  ดังนั้นในการประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำควรชี้ให้สมาชิกเห็นประเด็นที่สำคัญ ให้เด็ก ๆ สามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
    4. รายงานการประชุมและการเงิน จากการประชุมในครั้งที่ผ่านมา

2. ประสบการณ์
     1) แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่ม เท่า ๆ กัน
     2) แจกหนังสือพิมพ์ให้กลุ่มละหนึ่งฉบับ
     3) ให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันค้นหา “ข่าวดี” ที่ช่วยส่งเสริมการดำเนินชีวิตที่ดี มีความสุข กับ “ข่าวไม่ดี” ที่ทำให้การดำเนินชีวิตไม่มีความสุข
     4) เลือกข่าวทั้งสองมาทำเป็นโปสเตอร์ แล้วช่วยกันหาเหตุผลว่าทำไมจึงเลือกข่าวนั้น
     5) เมื่อทุกกลุ่มทำเสร็จแล้วให้ผู้นำสรุปโดยคัดเลือกข่าวที่สอดคล้องกับ วัตถุนิยม บริโภคนิยม  การใช้เทคโนโลยีที่ผิดโลกีย์นิยม การตัดสินทางจริยธรรมที่ผิด (ตามเนื้อหาด้านคำสอนธรรมทูต)

3. คำสอนธรรมทูต  
        กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย   คริสตศักราช   2015   ข้อที่   2   
ได้สรุป “สภาพความเป็นจริงในโลกปัจจุบันและสังคมไทย” ที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนดังนี้
       1) “ลัทธิวัตถุนิยม” ผู้คนหลงในวัตถุนิยม ที่ทำให้ต้องดิ้นรนทำงานหนักขึ้นเพื่อแสวงหาความร่ำรวย อำนาจ โดยไม่คิดถึงเรื่องคุณงามความดี หรือความผิดชอบชั่วดี มีการทุจริต การคดโกงในวงกว้าง ส่งผลให้วิถีชีวิตทางจริยธรรมและศีลธรรมเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ขาดความใส่ใจด้านศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม สิ่งที่สะท้อนสภาพของสังคมในยุคปัจจุบันได้อย่างตรงประเด็นที่สุด คือ “เศรษฐกิจก้าวหน้าแต่กลับไม่ส่งเสริมคุณค่าและความดีส่วนรวม”
       2)  “เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร” ทำให้คนรุ่นใหม่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในโลกออนไลน์ หลงเข้าไปอยู่ในโลกเสมือนจริง แทนที่จะใช้เวลากับคนจริง ๆ และแทนที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้เพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น   พวกเขากลับเสียเวลาไปกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์   การสนทนาออนไลน์ที่ไร้สาระ การโพสต์รูปหรือข้อความที่ขาดความรอบคอบ หรือการตกเป็นเหยื่อของการพนันโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จึงติดกับดักของสื่อออนไลน์ที่เรียกว่า “โลกเสมือนจริง” นี้ได้โดยง่าย
       3) “โลกีย์นิยม” คนจำนวนมากดำเนินชีวิตไปตามกิเลสตัณหา หมกมุ่นไปกับความสนุกทางเพศในรูปแบบต่าง ๆ การไม่รักนวลสงวนตัว การแต่งกายที่ไม่สุภาพ การค้ามนุษย์ บางคนทำแท้งเพื่อไม่ให้ทารกที่เกิดมาเป็นเสี้ยนหนามของชีวิต
       4) “สัมพัทธ์นิยมเชิงจริยธรรม” คือ ความคิดที่ว่าความถูกหรือผิดไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน ไม่มีกรอบหรือข้อยุติในการตัดสิน  แต่ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมหรือการตกลงร่วมกัน   สังคมหนึ่งถือว่าถูกต้อง แต่อีกสังคมหนึ่งอาจจะบอกว่าไม่ถูกต้อง ดังนั้น ผลที่ตามมาคือมีคนจำนวนมากไม่ยึดถือกฎเกณฑ์สากล หรือบทบัญญัติทางศาสนา

เมื่อสรุปเนื้อหาธรรมทูตให้ผู้นำใช้คำถามเพื่อให้เด็ก ๆ ได้พิจารณา
         1) ถ้าเราคิดแต่เรื่องความร่ำรวย หาเงินให้มากที่สุด โดยไม่คำนึงถึงวิธีการ เราคดโกง หลอกลวง เพื่อมาซื้อตึก ซื้อบ้าน ซื้อสิ่งของต่าง ๆ เราคิดว่าถ้ามีคนอย่างนี้มาก ๆ สังคมจะเป็นอย่างไร (ให้เวลาแสดงความคิดเห็น)
         2) ถ้าเด็กคนหนึ่งใช้เวลาในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ โดยไม่ยอมทำการบ้าน ไม่ยอมกินข้าว ไม่ยอมทำงานที่พ่อแม่มอบหมายให้ เธอคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ของเด็กคนนี้จะมีความสุขหรือไม่ และโตขึ้น

4. พระคัมภีร์และการไตร่ตรอง
        ให้สมาชิกศึกษาพระคัมภีร์ จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว (มธ. 6:19-21) เรื่องสมบัติแท้
    “ท่านทั้งหลายจงอย่าสะสมทรัพย์สมบัติบนแผ่นดินนี้เลย ที่นี่ทรัพย์สมบัติทั้งหลายถูกสนิมและขมวนกัดกิน และถูกขโมยเจาะช่องเข้ามาขโมยไปได้ แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติในสวรรค์เถิด ที่นั่นไม่มีสนิมหรือขมวนกัดกิน และขโมยก็เจาะช่องเข้ามาขโมยไปไม่ได้ เพราะทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ใด   ใจของท่านก็จะอยู่ที่นั่นด้วย”

คำถามเพื่อการไตร่ตรอง (อาจจะยากสักนิด ผู้นำต้องช่วยให้เด็กได้ฝึกไตร่ตรองด้วย)
1) พระคัมภีร์ตอนนี้สรุปสาระสำคัญได้ว่าอย่างไร (ไม่ให้สะสมทรัพย์สมบัติ เพราะสิ่งของต่าง ๆ จะพังหรือหมดไป แต่ควรสะสมความดี เพราะความดีไม่มีใครขโมยไปได้ และคนที่มีใจที่ยึดติดในทรัพย์สมบัติ จะเป็นคนที่มีจิตใจหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน)
2) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไร (ดีใจ ได้รู้ว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรและอย่างไร)
3) เมื่อได้อ่านเรื่องนี้แล้วได้รับประโยชน์อะไรบ้าง (รู้วิธีการดำเนินชีวิตว่าตนเองไม่ควรยึดติดในสิ่งของต่าง ๆ แต่ควรกระทำความดี)
4)   ถ้าไม่ได้อ่านเรื่องนี้จะมีผลเสียอย่างไรบ้าง (จะไม่มีคำสอนที่ดีอยู่ในใจ คอยเตือนใจไม่ให้ทำผิด)
5) เราแต่ละคนมีอะไรต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์สอนเราหรือไม่ อย่างไร (ให้แต่ละคนพิจารณาตนเอง ว่าจะทำอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ยึดติดในสิ่งของหรือวัตถุต่าง ๆ)
6) การเรียนรู้เรื่อง สภาพความเป็นจริงของสังคมไทย และการอ่านพระคัมภีร์ (มธ. 6:19-21) ทำให้เรารู้จักพระเจ้าของเรามากขึ้นอย่างไร (พระเจ้าไม่อยากให้เราดำเนินชีวิตอย่างผิด ๆ ที่มีจิตใจยึดติดกับสิ่งของภายนอก แต่ให้ยึดความดีมากกว่า)
   

5. ชีวิตจิตธรรมทูต
ผู้นำ  นำการภาวนาสายประคำธรรมทูต โดยการสวดบทวันทามารีย์ 10 บท
1. เพื่อบรรดาผู้ใหญ่จะได้ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในการทำความดี (ให้ผู้นำยกตัวอย่างการกระทำที่ดี) และภาวนาให้ตนเองและเพื่อน ๆ รู้จักแบ่งเวลาในการเรียนและเล่นให้เหมาะสม ให้หมั่นสะสมคุณงามความดีทุก ๆ วัน
2. ภาวนาตามพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่องานแพร่ธรรม

6. ธรรมทูตที่เป็นหนึ่งเดียวกัน (ชีวิตกลุ่ม)
1.  ให้สมาชิกได้พักสักครู่
2.  รับประทานอาหารว่างร่วมกัน (โดยผู้นำอาจเตรียมขนม นมกล่อง ไว้เพื่อแจกสมาชิก)

7. ธรรมทูตรับใช้ (ปฏิบัติ)
     1) รายงานกิจการดีที่สมาชิกแต่ละคนได้ตั้งใจกระทำ จากการพบปะในครั้งที่ผ่านมา
     2) ให้สมาชิกประชุมกันว่าจะประกาศข่าวดีด้วยการกระทำ 1 อย่าง ที่สอดคล้องกับเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ไปและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของเขา (ให้เลขาจดบันทึกไว้เพื่อการรายงานในการพบปะครั้งต่อไป)
     3) ให้สมาชิกถวายเงินเล็กน้อยเพื่อนำไปช่วยเหลือเด็กที่มีความยากลำบากกว่าตนเอง (เตรียมกระปุกออมสินของกลุ่มไว้เพื่อใส่เงิน)
     4) นัดหมายการพบปะครั้งต่อไป

8. ภาวนาปิด
บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015
“ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”

::::: Download บทภาวนา :::::

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี