Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

05006081
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5126
7035
12161
3572902
139029
170587
5006081
Your IP: 3.84.186.122
2019-01-21 21:12

Merry Christmas & Happy New Year

Merry Christmas & Happy New Year

 

 
คำนำ

        จุดประสงค์ของคู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทุกระดับได้รับรู้ เข้าใจ ตระหนักและเชื่อมั่นในกฤษฎีกาแห่งสมัชชาใหญ่ฯ ค.ศ. 2015 อย่างลึกซึ้ง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ พฤติกรรม และเกิดการปฏิบัติอย่างบังเกิดประสิทธิผล (เทียบ กฤษฎีกาฯ ข้อ 40)

        เด็กและเยาวชน คือ กลุ่มเป้าหมายของคู่มืออบรมฉบับนี้ ได้แก่ บรรดาผู้ฝึกหัดชายและหญิงที่กำลังอบรม ฝึกฝนอยู่ในสามเณราลัยและนวกสถานของคณะนักบวชต่าง ๆ รวมถึงเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ตามศูนย์คาทอลิก ต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 14 ปีลงมา เด็กนักเรียนคาทอลิก และเด็กที่สนใจอยากเป็นคาทอลิก เด็กเยาวชนที่สังกัดกลุ่มต่าง ๆ ของวัด เช่น คณะนักขับร้อง ผู้ช่วยจารีต ทั้งนี้ เพราะ “ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปต่างเป็นผู้ประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าด้วยกันทุกคน”

กระบวนการฝึกอบรม มีหัวข้อและเนื้อหาที่สำคัญจากกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย คริสตศักราช 2015 จำนวน 14 บท โครงสร้างของแต่ละบทประกอบด้วย 8 หัวข้อ เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของกระบวนการอบรม

  • ผู้นำยังคงมีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรม ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมอย่างดี ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของแต่ละบทเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม
  • ควรให้สมาชิกแต่ละคนมีพระคัมภีร์ประจำตัว เพื่อการศึกษาและไตร่ตรองในแต่ละหัวข้อ
  • ผู้นำไม่ควรรีบเร่ง เป็นต้น ในช่วงเวลาของการแสดงความคิดเห็นหรือการแบ่งปัน การไตร่ตรอง
  • ในแต่ละหัวข้อ ผู้นำอาจจะปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับวัย และเวลา ควรใช้เวลาในการอบรมแต่ละเรื่องประมาณ 45 นาที ถ้ามีเวลาน้อยให้ปรับเนื้อหาโดยยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก

          ในฐานะผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ให้การสนับสนุนและฝึกอบรมคริสตชนทุกฐานะให้เป็นผู้ประกาศข่าวดี  จึงหวังว่าคู่มืออบรมฉบับนี้  จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยทำให้พระศาสนจักรไทยเข้มแข็งมั่นคงในฐานะศิษย์พระคริสต์ได้อย่างสมภาคภูมิ

ขอพระเจ้าประทานพร

คุณพ่อเปโตร วัชศิลป์ กฤษเจริญ

วันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2018

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี