Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11022536
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3189
7827
11016
117702
11022536
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 17:57

ยุวธรรมทูตพบสมณทูตโอกาส 175 ปี สมณองค์กรฯผู้แทนยุวธรรมทูตพบเข้าพบผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา
โอกาสฉลอง 175 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต
เพื่อรับโล่รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงาน หัวข้อ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

        คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ประเทศไทยได้นำผู้แทนยุวธรรมทูตจำนวน 53 คน เข้าพบอาร์ชบิชอปพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำประเทศไทย โอกาสฉลอง 175 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต เพื่อรับฟังโอวาทและคำสอนจากพระสมณทูตผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา และมอบโล่ให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด หัวข้อ “เพื่อนช่วยเพื่อน” 5 ประเภท 27 ราย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนมีนาคม 2020 ณ สถานเอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจําประเทศไทย

         โอกาสครบรอบ 175 ปี ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต (ค.ศ. 1843-2018) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต ได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 175 ปี ของสมณองค์กร โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก ๆ  เป็นศิษย์พระคริสต์ ด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานตามคำขวัญ “เพื่อนช่วยเพื่อน” จึงให้แต่ละสังฆมณฑลจัดการแข่งขัน ในหัวข้อ เพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีบุคคลเป้าหมาย คือ สมาชิกของกลุ่มยุวธรรมทูต แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ
1. การประกวดท่าทางประกอบเพลงยุวธรรมทูต
2. การประกวดเรียงความ
3. การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค
4. การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สมณองค์กรยุวธรรมทูต
5 .การประกวดโครงการ/กิจกรรมยุวธรรมทูต

          และผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่าง ๆ  จึงได้มาพบรับโล่รางวัลจากจากสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในประเทศไทย โดย พระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เป็นผู้มอบโล่รางวัล โอกาสนี้ได้ให้โอวาทและคำสอนแห่ผู้แทนยุวธรรมทูตว่าดังนี้

สวัสดีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญและลูกๆ ยุวธรรมทูตที่รักทุกคน
    คุณพ่อวัชศิลป์ได้บอกกับพ่อว่า ในโอกาสครบรอบ 175 ปีของยุวธรรมทูตนี้ ทาง PMS ประเทศไทย ได้จัดการแข่งขัน 5 ประเภท โดยมีหัวข้อว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน” มีการแข่งขันเต้นเพลงของยุวธรรมทูต, การเขียนเรียงความตามหัวข้อของงาน, การวาดภาพด้วยสีชอล์ค และการออกแบบโลโก้ของยุวธรรมทูต สิ่งที่น่าสนใจนอกจากนี้คือ ลูก ๆ ได้เขียนโครงการเกี่ยวกับ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ด้วย ซึ่งหลังจากนี้เราจะมอบรางวัลให้กับทุกคน

    แต่ก่อนที่จะมีพิธีมอบรางวัลนั้น พ่อมีบางอย่างที่อยากจะบอก วันสมโภชพระจิตเจ้าเมื่อปี 2017 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงให้กำลังใจเด็ก ๆ ในการทำกิจการแห่งความรักและรับใช้เล็ก ๆ น้อย เป็นประจำวัน พระองค์ตรัสว่า สมณองค์กรยุวธรรมทูต มองว่าเด็ก ๆ คือบุคคลสำคัญของภาระกิจนี้ ด้วยคำภาวนาและกิจการแห่งความรักและรับใช้ในสิ่งเล็กน้อย พระองค์ตรัสว่า เราขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้เด็ก ๆ ทั้งหลายที่เข้าร่วมในกิจการนี้ ในการประกาศพระวาจาไปยังโลก ขอบคุณ

     สมณองค์กรยุวธรรมทูตนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? ในปี 1843 มองซินเญอ ชาล์ส เดอ ฟอร์ แบง แจนสัน พระสังฆราชชาวฝรั่งเศสจากแนนซี่ เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรยุวธรรมทูตขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของสมณองค์กรสนับสนุนงาน (PMS) ท่านรับรู้ถึงความเจ็บปวดของเด็ก ๆ ชาวจีนที่ถูกละทิ้ง และไม่มีความหวังที่จะได้รับการล้างบาป ดังนั้นโดยผ่านทางการภาวนาและความร่วมมือในการบริจาคสิ่งของเด็ก ๆ ชาวฝรั่งเศสจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ชาวจีนที่อยู่ในวัยเดียวกัน “บทวันทามารีวันละ 1 บท และเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ วันละ 1 เหรียญ เป็นข้อตกลงที่เด็ก ๆทำร่วมกันในช่วงแรก ๆ นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปี 1843 ลองคิดดูสิว่ากี่ปีมาแล้ว! 177 ปีมาแล้วที่ความคิดริเริ่มนี้ได้หว่านเมล็ดพันธุ์ ซึ่งองค์กรยุวธรรมทูตได้พัฒนาขึ้นมา ในปีหลัง ๆ เงินเหรียญเหล่านั้นจึงมีคติพจน์ว่า “เพื่อนช่วยเพื่อน”

    นั่นคือจุดเริ่มต้น และตอนนี้ เด็ก ๆ มากกว่า 15 ล้านคนใน 112 ประเทศได้เข้าร่วมในกิจการนี้, จริง ๆแล้วก็คือ ให้เด็ก ๆ เป็นธรรมทูตในหมู่ของพวกเขาเอง โดยการแบ่งปันความเชื่อ คำภาวนา บริจาคสิ่งของ ให้กับเด็ก ๆ ที่ขาดแคลนในประเทศที่ห่างไกล
     เธอเห็นมั้ยลูก ๆ ที่รักทั้งหลาย บางทีในช่วงวัยของลูกนี้ บางทีเราอาจจะไม่ได้คิดถึงอนาคตมากนัก หรือบางคนอาจจะกำลังคิดอยู่ แต่ก็คงจะไม่ได้คิดอย่างลึกซึ้งมากนัก พ่ออยากจะแบ่งปันสิ่งที่พระสันตะปาปาตรัสกับเยาวชนใน วันแพร่ธรรมสากล(World Mission Day) ครั้งที่ 92 ที่มีหัวข้อว่า “พร้อมกับเยาวชนทุกคน ให้เรานำพระวาจาไปในทุกที่” และ

     “ชีวิตคือธรรมทูต” เด็กชายและหญิงทุกคนคือธรรมทูต นี่คือเหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ แต่เราก็รู้ว่าการ "ดำเนินชีวิตอย่างสนุกสนานด้วยความรับผิดชอบของเราต่อโลก" คือ "ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่" หัวใจของธรรมทูตคือการประกาศของพระเยซูคริสต์ หมายถึงทำให้รู้สึกถึงการมีอยู่ของพระเจ้าในชีวิตของเราต่อผู้อื่น ลูกรู้สึกว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่ในหมู่พวกเราไหม ? ไม่ใช่แค่ความรู้สึกที่ดีเมื่อทุกอย่างโอเค แต่เมื่อมีความทุกข์และความยากลำบากลูกจะสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของพระเจ้ามากขึ้น มัน "เติมเต็มชีวิตด้วยความสุข" ช่วยให้เราสามารถท้าทายความชั่วร้ายและทำให้เราค้นพบ "ตรรกะอันศักดิ์สิทธิ์ของการเสียสละ" ความเสียสละ วันนี้ในเวลานี้และอายุเท่านี้ ที่เราเห็นมากขึ้นว่าสังคมรอบตัวเราได้กลายเป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น! มากไปกว่านั้นพระคริสตเจ้ากำลังท้าทายเราให้รู้วิธี “เสียสละตนเอง” เพื่อความรักของพระคริสตเจ้าใน “ผู้อื่น” ลูก ๆ ที่รักอย่ากลัวพระคริสตเจ้าหรือศาสนจักร

     สุดท้ายนี้พ่ออยากให้ลูก ๆ จำคำพูดของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในบทเทศน์ของพระองค์ในระหว่างพิธีบูชามิสซากับเยาวชน (22 พฤศจิกายน 2019): “ลูก ๆ ที่รัก ลูกเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความหวังใหม่ ความฝันใหม่ และคำถามใหม่ ๆ และแน่นอนความสงสัยบางอย่างเช่นกัน แต่ยังหยั่งรากในพระคริสต์อย่างแน่นหนา พ่อขอให้ลูกรักษาความสุขของลูก และมองไปสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ หยั่งรากในพระคริสต์ดูทุกสิ่งด้วยความปีติยินดีและความมั่นใจที่เกิดจากการรู้ว่าพระเจ้าทรงแสวงหาเรา ค้นพบเราและรักเราอย่างไม่สิ้นสุด มิตรภาพที่ได้รับการปลูกฝังกับพระเยซูคือน้ำมันที่จำเป็นในการจุดประกายชีวิตของลูกและเส้นทางของคนรอบข้างลูก: เพื่อน ๆ และเพื่อนบ้านของลูกที่โรงเรียนและที่ทำงานรวมถึงคนที่คิดแตกต่างอย่างสิ้นเชิง

     ให้เราออกไปพบกับพระคริสตเจ้าเพราะพระองค์กำลังเสด็จมา! อย่ากลัวอนาคตหรือปล่อยให้ตัวเองถูกข่มขู่ แต่จงรู้ว่าพระเจ้ากำลังรอลูกอยู่ที่นั่นในอนาคต เพื่อเตรียมและเฉลิมฉลองงานฉลองอาณาจักรของพระองค์”
     ร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้เป็นบิดาของเรา พ่อขอให้ทุกคนยังคงอธิษฐานต่อพระเยซู เจ้าชายแห่งสันติภาพ เพื่อเป็นของขวัญแห่งสันติภาพในโลก
     ในฐานะตัวแทนของพระสันตะปาปาฟรานซิส ผ่านทางการอวยพรของพระองค์ ขอพระเจ้าประทานพรให้ลูกอย่างล้นเหลือ ขอพระแม่มารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ซึ่งเป็นแม่ของพวกเราทุกคนทรงปกป้องคุ้มครองเรา

:::: Speech 175th Holychildhood :::::

          หลังพิธีมอบรางวัลและให้โอวาทแล้ว ผู้แทนยุวธรรมทูตได้กล่าวขอบพระคุณ และพระสมณทูตมอบของที่ระลึกให้กับทุกคน และได้เชิญชวนให้ภาวนาสำหรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและภาวนาเพื่อสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลังจากนั้นได้แนะนำให้รู้จักกับสมาชิกผู้ร่วมงานทุกคนภายในสถานทูต  และนำชมวัดน้อย  ห้องทำงาน  ห้องภาวนา และห้องนอน ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปา(นักบุญ) ยอห์น ปอลที่ 2 และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ใช้ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย

     จากนั้น พระสมณทูตได้เลี้ยงอาหารเที่ยงแก่ผู้มาร่วมงานในวันนี้ และทักทาย ถ่ายภาพ พูดคุยกับทุก ๆ คนด้วยความเป็นกันเอง  นำความสุขและความชื่นชมยินดีมายังทุกคนในโอกาสอันพิเศษนี้

:::: รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด หัวข้อ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ::::

:::: อ่านข่าวจากหนังสือพิมพือุดมสาร ::::

:::: ชมภาพ ::: จากเพจ ฉลองวัดคาทอลิก

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี