Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11022529
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3182
7827
11009
117695
11022529
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 17:55

บทเทศน์ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โดย พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี่
บทเทศน์ในพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ

โดย พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี่
โอกาสครบ 350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม (1669-2019)
อาคารยอห์น ปอล ที่ 2 สามพราน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2019

:::: Download ::::

“นี่เป็นวันที่พระเจ้าทรงประทานให้เกิดขึ้น เราจงชื่นชมยินดีเถิด อัลเลลูยา”
พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสตเจ้า
    ขอให้สันติสุข และความชื่นชมยินดีแห่งพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นพระชนม์สถิตกับท่าน
    ในเทศกาลปัสกาอันน่าชื่นชมนี้เรามาพร้อมหน้ากันเพื่อเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในชีวิตพระศาสนจักรในประเทศอันเป็นที่รักของเรา นั่นคือการสถาปนามัสซังสยามเมื่อ 350 ปีที่แล้ว ซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระศาสนจักรท้องถิ่นในประเทศไทย
    ในโอกาสที่น่าชื่นชมยินดีนี้ข้าพเจ้านำความปรารถนาดีและพระพรของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสมายังท่าน พระองค์ทรงรักท่านมากและทรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับท่าน
    ในขณะที่เราชื่นชมยินดีและโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับวันอันน่าปลื้มวันนี้  การเฉลิมฉลองเป็นโอกาสเหมาะที่จะมองย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นและการเจริญเติบโตของพระศาสนจักรบนแผ่นดินนี้ซึ่งตอนนั้นเรียกว่าสยาม
    มิสซังสยามก่อตั้งขึ้นในปี 1669 ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโดยตลอด  วันนี้เรามี 11 เขตศาสนปกครอง (สังฆมณฑล) ในประเทศไทย (กรุงเทพ ท่าแร่-หนองแสง จันทบุรี เชียงใหม่ เชียงราย นครราชสีมา นครสวรรค์ ราชบุรี สุราษฎร์ธานี อุบลราชธานี และอุดรธานี) จำนวนสังฆมณฑลที่เพิ่มขึ้นควรมองว่าเป็นเครื่องหมายแห่งการเจริญเติบโตของพระศาสนจักร แล้วเราต่างก็พากันชื่นชมยินดีและโมทนาคุณพระเจ้า  ยังเป็นเวลาแห่งความหวังและหน้าที่ของเราสำหรับอนาคตต่อไปด้วย
    ประวัติศาสตร์ของพระศาสนจักรท้องถิ่นเริ่มต้นเมื่อธรรมทูตกลุ่มแรกเดินทางมาที่อยุธยาซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองหลวงแห่งอาณาจักรสยาม เราระลึกถึงพร้อมกับความกตัญญูต่อการประกาศพระวรสารที่เริ่มต้นโดยธรรมทูตคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส (MEP) จากนั้นธรรมทูตและนักบวชทั้งชายและหญิงคณะอื่นๆก็ตามมาซึ่งเป็นสมาชิกของสถาบันต่างๆ  ด้วยความร้อนรนที่จะแพร่ธรรมพวกเขาอุทิศตนเพื่อก่อตั้งพระศาสนจักรบนผืนแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่นี้
    การแพร่ธรรมที่เริ่มด้วยความร้อนรนของธรรมทูตเหล่านั้นต้องดำเนินต่อไป  งานนำพระวรสารและความรอดไปสู่ทุกคนเริ่มขึ้นแล้วโดยพระเยซูและถูกมอบหมายให้กับพระศาสนจักรนั้นยังห่างไกลจากความสำเร็จบริบูรณ์  ภาพทั่วไปแสดงให้เห็นว่าพันธกิจนี้ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้น ดังนั้นเราทุกคนควรปวารณาตนด้วยเต็มใจที่จะทำพันธกิจแห่งการประกาศพระวรสาร
    การไถ่กู้ของพระคริสตเจ้าไม่เกี่ยวกับกิจกรรมสงเคราะห์ การเงิน หรือเศรษฐกิจ แต่เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ของเรา ความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและกับเพื่อนมนุษย์ เพราะฉะนั้นจึงต้องดำเนินไปตามที่พระคริสตเจ้าทรงมีพระประสงค์ “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต” (มธ. 28: 19)
    บทอ่านแรกของวันนี้เล่าเรื่องกิจการของอัครสาวกหลังการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูคริสตเจ้าไปสู่พระบิดา  บรรดาอัครสาวกออกไปประกาศพระวรสารด้วยอำนาจยิ่งใหญ่ปราศจากความกลัวใดๆ  พวกเขาเป็นประจักษ์พยานถึงการเสด็จกลับฟื้นพระชนม์ชีพของพระเยซู ถึงความรักความเมตตาของพระเจ้า แล้วจากนั้นก็เกิดมีชุมชนของผู้ที่มีความเชื่อที่เรียกกันว่าคริสตชน
    แต่บทอ่านที่สองเชิญเราทุกคนให้ “เข้าไปหาพระองค์ผู้เป็นศิลาทรงชีวิตที่มนุษย์ทิ้งขว้างแต่ได้รับการเลือกให้เป็นของมีค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า และเฉกเช่นศิลาทรงชีวิตขอให้ชีวิตของท่านจงถูกสร้างขึ้นเป็นวิหารฝ่ายจิตเพื่อที่จะเป็นสมณศักดิ์สิทธิ์ถวายเครื่องบูชาอันเป็นที่สบพระทัยของพระเจ้าโดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า”
     ยิ่งกว่านั้นในบทอ่านที่สองอัครสาวกเปโตรได้พูดถึงกระแสเรียกใหม่ของชุมชนคริสตชนว่าเป็น “ชนชาติที่ได้รับการเลือกสรร เป็นสมณศักดิ์สิทธิ์ เป็นชนชาติศักดิ์สิทธิ์ เป็นประชากรของพระองค์” เพื่อที่พวกเขาจะได้ “ประกาศ สรรเสริญพระองค์ผู้ทรงช่วยให้ท่านหลุดพ้นจากความมืดสู่แสงสว่างอันน่าอัศจรรย์ของพระองค์”
    ในพระวรสารวันนี้พระคริสตเจ้าผู้เสด็จกลับฟื้นพระชนม์ทรงเชื้อเชิญบรรดาศิษย์ให้อยู่ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้บังเกิดผล “เราเป็นต้นองุ่น ท่านเป็นกิ่งก้าน ใครก็ตามที่ดำรงอยู่ในเรา เราก็ดำรงอยู่ในผู้นั้น เขาจะบังเกิดผลมาก เพราะปราศจากเรา ท่านไม่สามารถทำอะไรได้เลย”
    “จงดำรงอยู่ในเรา” พระองค์ต้องการจะบอกอะไรเรา?  พระองค์กำลังพูดกับใคร?  หรือให้ดีกว่านั้น พระองค์ตรัสกับใคร?  แน่นอนว่าพระองค์ตรัสกับบรรดาศิษย์ แต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงตรัสกับเราด้วย  ความจริงแล้วพระวรสารมอบเนื้อหาให้เราและขอให้เราดำรงอยู่ในพระองค์  นี่หมายความว่า “ให้เรายึดติด” อยู่กับพระองค์  อันหมายถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้า  เราถูกเรียกให้เป็นมิตรของพระเยซูคริสต์
    ยิ่งไปกว่านั้นอีก “การดำรงอยู่ในเรา” หมายถึง “การขึ้นอยู่กับพระองค์”  ในฐานะคริสตชนที่ได้รับศีลล้างบาปเราขึ้นอยู่กับพระเยซูคริสต์ นั่นคือ การขึ้นดังกล่าวหมายถึงการมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซู เราถูกเรียกให้ทำการประกาศพระวรสารและเป็นพยานถึงพระวรสาร
    การคุ้นเคยใกล้ชิดกับพระคริสตเจ้า การเป็นมิตรกับพระคริสตเจ้า หรือการขึ้นกับพระคริสตเจ้าเป็นคุณสมบัติจำเป็นสำหรับศิษย์ของพระองค์  บรรดาอัครสาวกมีความใกล้ชิดสนิทกับพระเยซู  พวกเขาเป็นมิตรสหายใกล้ชิดของพระองค์ พวกเขามีชีวิตอยู่กับพระองค์ พวกเขาร่วมเดินทางไปกับพระองค์เพื่อประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้า  พวกเขาสร้างครอบครัวของพระเยซู พวกเขาอยู่กับพระองค์ตลอด ประกาศพระวรสารของพระองค์และเป็นประจักษ์พยานต่อพระองค์
    เพราะฉะนั้นการเฉลิมฉลองวันนี้เป็นการเรียกเราทุกคนให้ดำรงอยู่ในพระเยซูดุจบรรดาอัครสาวก  เพื่อทำหน้าที่ประกาศพระวรสารเราต้องใกล้ชิดกับพระเยซู เราต้องสร้างความสนิทสนมกับพระองค์ เราต้องเป็นมิตรกับพระองค์  สุดท้ายเราต้องเป็นศิษย์ของพระคริสตเจ้า
    งานประกาศพระวรสารเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับประเทศนี้  ท่ามกลางศาสนาและขนบธรรมเนียมฝ่ายจิตวิญญาณหลากหลายการเป็นประจักษ์พยานของท่านจะมีบทบาทสำคัญยิ่งซึ่งจะทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความเชื่อของคาทอลิก  ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปมีความรับผิดชอบในประเดนนี้เฉกเช่นคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิด กิจบำรุงที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นบุญราศีในปี ค.ศ. 2000  
    เป็นการดีที่จะรำลึกถึงสมัชชาครั้งแรกของพระศาสนจักรในประเทศไทยในปี ค.ศ. 2015 ที่มีการไตร่ตรองกันในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”  หัวข้อนี้ได้การคัดเลือกมาเพื่อฟื้นฟูพระศาสนจักรในประเทศไทยซึ่งเจริญชีวิตและทำพันธกิจในบริบทของศาสนาและวัฒนธรรมหลากหลาย  ท่าทั้งหลายถูกเรียกให้เป็นประจักษ์พยานแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของศิษย์ที่มีศูนย์กลางอยู่ที่พระคริสตเจ้า  เพื่อที่คริสตชนทุกคนจะได้เป็นเกลือของแผ่นดินที่เปี่ยมด้วยแสงสว่างแท้จริงของพระคริสตเจ้า (มธ. 5: 13-14) เป็นแสงสว่างจากพระเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรักที่มอบให้กับโลก (ยน. 1: 1ff)
    นักบุญฟรานซิสเซเวียร์องค์อุปถัมภ์ของมิสซังเป็นผู้ที่สมควรที่เราจะต้องให้ความสนใจ ท่านเป็นธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่แห่งประวัติศาสตร์เอเชีย ที่สำคัญคือ จากแบบฉบับความศักดิ์สิทธิ์และการเป็นประจักษ์พยานต่อพระวรสารแหงความรอดของท่าน  งานแพร่ธรรมของนักบุญฟรานซิสเซเวียร์ช่วยให้การแพร่ธรรมใสนทวีปนี้บังเกิดผล
    ในสมณลิขิตเตือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส สมณสาส์นเวียน Evangelii gaudium กล่าวว่า “เดชะศีลล้างบาป สมาชิกทุกคนแห่งประชากรของพระเจ้ากลายเป็นศิษย์ธรรมทูต ผู้ที่ได้รับศีลล้างบาปทุกคนไม่ว่าจะมีตำแหน่งอะไรในพระศาสนจักรหรือมีระดับความรู้เกี่ยวกับความเชื่อมากน้อยเพียงใด ล้วนเป็นหน่วยงานของการประกาศพระวรสาร และจะไม่เป็นการเพียงพอที่จะวางแผนการประกาศพระวรสารโดยคนที่เป็นมืออาชีพเท่านั้นในขณะที่สัตบุรุษอื่นๆเป็นได้แค่ผู้รับฟังเฉยๆ การประกาศพระวรสารใหม่เรียกร้องให้แต่ละคนที่ได้รับศีลล้างบาปมีส่วนร่วม คริสตชนทุกคนถูกท้าทาย ณ ตรงนี้และเดี๋ยวนี้ให้ต้องร่วมมือในการประกาศพระวรสารอย่างเข้มแข็ง  ซึ่งอันที่จริงแล้วใครก็ตามที่มีประสบการณ์อย่างแท้จริงกับความรักที่ไถ่กู้ของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากหรืออบรมยืดยาวเพื่อที่จะออกไปประกาศความรักดังกล่าว คริสตชนทุกคนเป็นธรรมทูตตราบเท่าที่พวกเขาประสบกับความรักของพระเจ้าในองค์พระเยซูคริสตเจ้า  เราจะไม่พูดอีกต่อไปว่าเราเป็น “ศิษย์” และ “ธรรมทูต” แต่เราจะเป็น “ศิษย์ธรรมทูต” เสมอ (ข้อ 120)
    เหตุการณ์นี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน  การเฉลิมฉลองนี้เป็นประจักษ์พยานถึงผลดีแห่ง 350 ปีของการประกาศพระวรสารในประเทศนี้ การเฉลิมฉลองอันสง่าน่าชื่นชมนี้จึงเป็นเวลาแห่งการปวารณาตนที่เราจะต้องเป็น “ศิษย์ธรรมทูต”
    เป้าหมายของการที่ข้าพเจ้ามาร่วมในการฉลองนี้ก็เพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ท่านเป็น “ศิษย์ธรรมทูต”  บริบทการอภิบาลในประเทศไทยเรียกร้องความร่วมมือส่วนตัวของท่าน ยังมีเป้าหมายอื่นอีกในการประกาศพระวรสารในประเทศอันเป็นที่รักของท่าน  พ่อประสงค์ที่จะขอร้องให้สัตบุรุษภาวนาขอกระแสเรียกเป็นบาดหลวงและนักบวชเพื่อพันธกิจของพระศาสนจักร  ขอให้สวดภาวนาเพื่อเป้าหมายนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสวดสายประคำภายในครอบครัว
    ให้เราโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาของพระองค์ทรางเผยแสดงพระองค์ในองค์พระคริสตเจ้า  พระเจ้าทรงรักโลกมากจนกระทั่งส่งพระบุตรแต่พระองค์เดียวของพระองค์มาเป็นพระผู้ไถ่โลก  “พระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตา ทรงสำแดงความรักยิ่งใหญ่ต่อเรา เมื่อเราตายไปแล้วเพราะการล่วงละเมิด พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมีชีวิตกับพระคริสตเจ้า ท่านได้รับความรอดพ้นก็เพราะพระหรรษทาน” (อฟ. 2: 4-5) พระเยซูคริสตเจ้าคือพระพักตร์มนุษย์แห่งความรักของพระเจ้าที่มีต่อโลก
    ในการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทเราพบกับพระคริสตเจ้าผู้ทรงเสด็จกลับฟื้นพระชนม์ชีพ ให้เราอธิษฐานภาวนาขอให้เรามีหน้าที่ใหม่ในพันธกิจของพระคริสตเจ้าเพื่อที่ประเทศนี้จะได้เป็นดินแดนแห่งการเก็บเกี่ยวที่อุดมสมบูรณ์
    ก่อนจบการไตร่ตรอง ขอให้กำลังใจท่านอีกครั้งหนึ่งในพันธกิจที่คู่ควรในฐานะที่เป็น “ศิษย์ของพระคริสตเจ้า เจริญชีวิตประกาศพระวรสารใหม่”  ขอพระเจ้าอวยพรความพยายามของท่าน  ขอฝากทุกท่านไว้ในคำเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์พรหมจารีดวงดาราแห่งการประกาศข่าวดีใหม่
    เดชะพระนามพระบิดา พระบุตร และพระจิต อาแมน


(วิษณุ ธัญญอนันต์ - ถอดความบทเทศน์ภาคภาษาไทย)

ภาพประกอบจาก เพจ บันทึก : ฉลองวัด

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี