ข่าวพระศาสนจักรคาทอลิก 16-05-2019
วาติกันส่งผู้แทนฉลอง “350 ปีมิสซังสยาม”


     วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 พระคาร์ดินัล แฟร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชนในฐานะผู้แทนสำนักวาติกัน เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อเข้าร่วมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม และเริ่มภารกิจแรกในประเทศไทยด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะและหารือเรื่องความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับนาย วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม