ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต สามัญครั้งที่ 1/2019
ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต สามัญครั้งที่ 1/2019

         ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต สามัญครั้งที่ 1 ประจำปี ค.ศ.2019 วันที่ 22-23 มกราคม 2019 ที่ห้องประชุม 3​ บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ. นครปฐม​ มีผู้เข้าประชุม​ 18​ ท่าน​ ประกอบไปด้วยผู้อำนวยการฝ่ายธรรมทูตของแต่ละสังฆมณฑล​ ผู้ช่วยงานฝ่ายธรรมทูตและเจ้าหน้าที่ 5 ท่านเพื่อวางแผนงาน​ ส่งเสริม สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับทุกสังฆมณฑลในด้านการประกาศข่าวดีและจัดให้มีการแบ่งปันงานที่กระทำเพื่อเป็นแบบอย่างและกำลังใจให้แก่กัน