Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11202251
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
1690
4968
11468
116241
11202251
Your IP: 3.239.50.33
2021-10-19 05:33

175 ปี สมณองค์กรยุวธรรมทูต The "revolution" of Missionary Childhood: for 175 years "children help children"

เฉลิมฉลอง 175 ปี  สมณองค์กรยุวธรรมทูต
    สมณองค์กรยุวธรรมทูตได้เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1843 โดยพระสังฆราช ชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเพื่อน ๆ มิชชันนารีที่ทำงานอยู่ในประเทศจีน เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังว่ามีเด็ก ๆ จำนวนมากที่ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้ง ขาดคนดูแล ขาดการศึกษา ขาดอาหาร และต้องหลายคนต้องตายไปโดยไม่ได้รับศีลล้างบาป ข่าวนี้อยู่ในห้วงลึกแห่งจิตใจของท่านมาตลอดเวลา จนผลักดันให้ท่านได้ก่อตั้งกลุ่มเด็ก ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็กด้วยกันขึ้น


พระสังฆราช ชาร์ล เดอ ฟอร์แบง เจนสัน    พระสังฆราช เดอ ฟอร์แบง เจนสัน ได้ปลุกจิตสำนึกเด็ก ๆ ชาวฝรั่งเศสให้เห็นถึงความยากลำบากของเด็ก ๆ ชาวจีนซึ่งอยู่ในวัยเดียวกันกับพวกเขา และให้ร่วมมือกันในการช่วยเหลือเด็ก ๆเหล่านั้น เป็นต้นการช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่ต้องตายไปโดยที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับศีลล้างบาป ด้วยการสวดบทวันทามารีอา 1 บทเป็นประจำทุก ๆ วัน และทุก ๆ เดือนให้ถวายเงินคนละ 1 เพ็นนี เด็ก ๆ จึงได้เริ่มสวดภาวนา และเสียสละตนเองด้วยการบริจาคเงินคนละเล็กละน้อย เพื่อแสดงออกถึงความเป็นพี่น้องกับเด็กๆทั่วโลก ซึ่งการกระทำเช่นนี้ได้รับการสานต่อกันเรื่อยมาจากทุกๆทวีปจนถึงปัจจุบันนี้

    ซึ่งในปี 2018 เป็นโอกาสฉลองครบ 175 ปี ของพันธกิจของช่วยเหลือกันของบรรดาเด็ก ๆ ทั่วโลก ผ่านทางกิจกรรม โครงการของสมณองค์กรยุวธรมมทูตที่ ด้วยการเรียนคำสอน การประกาศข่าวดีไปสู่เพื่อน ๆ ของพวกเขาที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเจ้าและข่าวดีของพระองค์ และปลุกเร้าจิตตารมย์ธรรมทูตในดวงใจของเด็ก ๆในการช่วยเหลือ เพื่อน ๆ ของพวกเขา ด้วยการตอบสนองต่อความต้องการของเด็ก ๆ คนที่ยากไร้ และมีความทุกข์ยากลำบากในชีวิต ด้วยการสวดภาวนา แบ่งปัน และอดออมและบริจาคเงินเล็ก ๆ น้อยเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ทั่วโลก

    วันนี้ จิตตารมย์ธรรมทูตได้หยั่งรากลึกลงในชีวิตและจิตใจของเด็ก ๆ กว่า กว่า 150 ประเทศทั่วโลก โดยผ่านทางการอบรมเด็ก ๆ ของ ผู้นำ คุณครู อาสาสมัคร ของสมณองค์กรยุวธรรมทูตในแต่ละท้องถิ่น ซึ่งได้มีข้อเสนอในการช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัยต่าง ๆ เพื่อช่วยเด็ก ๆ ทุกคนได้รับความช่วยเหลือตามความจำเป็นทั้งฝ่ายร่างกาย จิตใจ และชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ เป็นต้น ในดินแดนธรรมทูต และในพระศาสนจักรที่กำลังเติบโตและพัฒนาขึ้น

    ในปี 2018/2560  สมณองค์กรยุธรรมทูต ได้ช่วยเหลือเด็กประมาณ 20 ล้านคนทั่วโลก 2834 โครงการ เป็นเงิน 17, 431,260 ดอลล่าร์ด้วยความร่วมมือกันในการระดมทุนต่าง ๆ จากพระศาสนจักรทั่วโลกซึ่งพระศาสนจักรในประเทศไทยได้รับการช่วยเหลือโครงการต่าง ๆ จำนวน 37 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 214,700 ดอลล่าร์

    ให้เราร่วมใจกันเฉลิมฉลองร่วมกับธรรมทูตน้อย ๆ ทั่วโลก โอกาสครบรอบ 175 ปี ของสมณองค์กรยุวธรรมทูต  และร่วมส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก ๆ ของเรา เป็นศิษย์ของพระเยซู ด้วยการดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานตามคำขวัญ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี