Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

08145314
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2552
4189
28831
23156
8145314
Your IP: 18.208.132.33
2020-06-06 05:24

คำปราศรัยของสมณมนตรีกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน
คำปราศรัยของสมณมนตรีกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน

          โรม (Agenzia Fides) – "องค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นที่ได้ส่งพวกเราให้ออกไปทำงานธรรมทูตในธรรมล้ำลึกปัสกาขององค์พระบุตรของพระองค์ ไม่มีใครตอบรับงานธรรมทูตนี้เว้นแต่บุคคลด้วยอาศัยความเชื่อ ได้ค้นพบว่าตนเองได้รับการส่งออกไป ด้วยความเมตตารักที่ได้ช่วยตนเองให้รอดและได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในของตนเอง การเอาชนะความแตกต่างในเขตแดนทางภูมิศาสตร์ที่พระศาสนจักรได้จัดส่งธรรมทูตไปและในดินแดนที่ต้อนรับธรรมทูตนั้นเรียกร้องให้เอาชนะความแตกต่างที่ยังไม่สมบูรณ์ระหว่างกิจการงานอภิบาลและงานธรรมทูต" นี้คือเรื่องที่พระคาร์ดินัล เฟอร์นันโด ฟิโลนี สมณมนตรีกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนได้เน้นย้ำระหว่างการปราศรัยในที่ประชุมใหญ่ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ในช่วงบ่ายของวันที่ 29 พฤษภาคม 2017 (การประชุมเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2017 ณ ศูนย์อบรมซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี


        ท่านสมณมนตรีได้กล่าวย้ำว่า "ยังไม่มีชุมชนคริสตชนที่ก่อตั้งขึ้นอย่างแท้จริง ยังไม่มีพระศาสนจักรท้องถิ่นใดที่ก่อตั้งขึ้นอย่างสมบูรณ์ พระวรสารยังไม่เคยได้รับการประกาศอย่างบริบูรณ์ หัวใจของเราจะไม่มีวันได้กลับใจอย่างเต็มเปี่ยมและได้รับความรอดพ้น เว้นแต่ว่าในความบริบูรณ์แห่งการกลับคืนชีพ ดังนั้นงานธรรมทูตซึ่งเป็นหัวใจของความเชื่อเพราะว่ากระบวนความรักแห่งการไถ่กู้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงไม่มีวันจบสิ้น พระศาสนจักรทุกแห่งยังคงต้องการการฟื้นฟูอยู่เสมอ เพื่อทำให้หัวใจกระปรี้กระเปร่าขึ้นอีกครั้งหนึง เพราะลูกๆทุกคนยังมีความต้องการที่จะกลับใจปรับเปลี่ยนตนเองอยู่เสมอ ลูกแต่ละคนยังต้องการการไถ่ให้รอดพ้นจากบาป

      ในโอวาทของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงมอบให้สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมตอนหนึ่ง ดังนี้ " เพื่อการฟื้นฟูกลิ่นไอและความปรารถนาของบรรดานักบุญและมรณะสักขี เราจะต้องไม่ลดตนเองลงไปทำงานเหมือนกับเป็น เอ็นจีโอ (หน่วยงานที่ไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐ) ที่ทำหน้าที่ระดมเงินและให้ความช่วยเหลือด้วยการแจกจ่ายวัตถุสิ่งของและเงินสนับสนุน" พระคาร์ดินัลฟีโลนีได้เสนอข้อคิดนี้กับที่ประชุม

       ก่อนอื่นหมด "การเป็นประจักษ์พยานส่วนบุคคลยังคงมีความสำคัญยิ่งสำหรับงานธรรมทูต ถ้าความเชื่อที่อยู่ในตัวบุคคลเป็นความเชื่อที่เป็นการสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า การดำเนินชีวิตด้วยการเป็นประจักษ์พยานของพระคริสต์เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับงานธรรมทูต...กิจกรรมการปลุกจิตสำนึกการเป็นธรรมทูตไม่ว่าจะเป็นความรู้ การพบปะกันและกระแสเรียกก็จะเป็นงานที่ง่ายขึ้น”

      การครบรอบ 100 ปีสมณสาสน์ Maximum Illud ของพระสันตะปาปาเบเนติกต์ที่ 15 ซึ่งประกาศในวันที่ 30 พฤศจิกายน 1919 จะเป็นโอกาสที่ไม่เพียงแต่แค่การระลึกถึงเอกสารนี้เท่านั้นแต่ "สำคัญมากสำหรับธรรมชาติของงานธรรมทูตของพระศาสนจักรทั้งหมด เหนือสิ่งอื่นใดเป็นการจุดประกายการเปลี่ยนแปลงความจริงของงานธรรมทุตทั้งหมด และให้แนวทางการอภิบาลที่ถูกต้องเพื่อให้สัตบุรุษคริสตชนและผู้อภิบาล มีชีวิตในสถานะของธรรมทูตอย่างถาวร" ดังนั้น เดือนตุลาคม 2019 จะต้องเป็น "เดือนสำหรับพระศาสนจักรทั้งหมด เป็นเดือนพิเศษที่เราจะอุทิศเพื่อการภาวนา การแสดงความรักเมตตา การเรียนคำสอน และการไตร่ตรองเรื่องงานธรรมทูต"

      ท่านสมณมนตรียังคงเน้นต่อไปว่า "สภาพแวดล้อมใหม่ของพระศาสนจักรและวัฒนธรรมเรียกร้องให้เราต้องคิดทบทวนใหม่ถึงวิธีการปฏิบัติและการทำงานของทั้งสี่สมณองค์กร เพื่อให้พระศาสนจักรจะได้วางตนเองในกระบวนการทำงานธรรมทูตได้อย่างถาวรมั่นคง เป็นความจำเป็นที่จะค้นหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อทำให้โครงการและความต้องการความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจได้รับการประเมินตามศักยภาพของตนเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพระศาสนจักรต่างๆ ที่มีความต้องการและพระศาสนจักรที่เป็นผู้ให้อย่างถาวรในงานธรรมทูต"

      ในคำปราศรัยของท่าน พระคาร์ดินัล ฟีโลนี ได้เชิญชวนให้ทุกคนได้ช่วยเหลือกันและกัน "ขอให้พระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ ในเขตแพร่ธรรมของเราที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในทางเศรษฐกิจได้ให้ส่วนของความช่วยเหลือหรือโครงการที่ตนควรได้รับให้แก่พระศาสนจักรอื่นๆ ที่มีความต้องการมากกว่า" ท่านยังได้กล่าวย้ำอีกว่า "จุดประสงค์ที่แท้จริงจะต้องเป็นการประกาศข่าวดีของพระเจ้าอยู่เสมอ" ดังนั้นท่านได้ให้คำแนะนำว่า "เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตในจิตตารมณ์ของการเป็นธรรมทูตภายในสมาชิกของพระศาสนจักร บรรดาผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) สำนักงานเลขาธิการของทุกสมณองค์กร เราทุกคน และความห่วงกังวลเรื่องงานธรรมทูตของพระสันตะปาปา ผู้ทรงเป็นชุมภาบาลสากล ขอให้เราทุกคนได้ให้ความสนใจและเอาใจใส่พระศาสนจักรท้องถิ่นอื่นๆ ทั่วโลก ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือจากบรรดาคริสตชนทั่วโลก ทุกคนให้เพื่อว่าทุกคนจะได้รับอย่างทั่วถึง"

       พระคาร์ดินัลยังได้ให้คำแนะนำต่อไปว่า "ในขณะที่การทำงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารในยุคดิจิตัลและเทคโนโลยีของสมณองค์กรฯ (PMS) รวมถึงสำนักงานฟีเดส (Fides) นิตยสารออมนิสแตร์รา (Omnis Terra) และสื่ออื่นๆ จะต้องเพิ่มการให้บริการที่ผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น" ในส่วนของการปรับปรุงการทำงานของสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช (Pontifical Mission Union) และศูนย์พัฒนาธรรมทูตสากล (International Center for Missionary Animation: CIAM) ในหน้าที่การทำงานของการให้บริการด้านการฝึกอบรมธรรมทูตให้กับพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ เรียกร้องให้บริการเพื่อสนองตอบความต้องการของพระศาสนจักรคาทอลิกอย่างทั่วถึง" "การปรับปรุงตนเองโดยการรับฟังและอาศัยความร่วมมือจากพระศาสนจักรท้องถิ่นต่างๆ สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวช (Pontifical Mission Union) ในฐานะหัวใจของสมณองค์กร(PMS) จะต้องช่วยกระตุ้นให้สมณองค์กรอื่นๆได้ฟื้นฟูการทำงานให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น"  ท่านยังได้พูดถึงสมณองค์กรยุวธรรมทูตว่า "สมณองค์กรเพื่อเด็กๆ นี้ ควรที่จะค้นหาวิธีการเพื่อให้การฝึกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กๆ การเป็นคุณพ่อคุณแม่ คุณค่าและศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ การให้ฝึกอบรมและโรงเรียน รวมถึงบรรดาเยาวชนโดยร่วมมือกับสมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์นักบวชและพระศาสนจักรท้องถิ่น" และเพื่อเป็นไปตามพระดำริของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงห่วงกังวลเรื่องของการพิทักษ์เด็กๆ "เราจะต้องใส่ใจ จริงจังโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้การฝึกอบรมคุณพ่อคุณแม่ ผู้ให้การอบรม พระสงฆ์ประจำวัด ฯลฯ" ( Agenzia Fides, 30/5/2017)

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี