Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02921816
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1707
3259
1707
1528029
74670
105193
2921816
Your IP: 54.158.238.108
2017-10-22 09:48

คำปราศรัยของ มองซิงเยอร์ รูกัมบวา คำปราศรัยของ มองซิงเยอร์ รูกัมบวา
        วาติกัน – มองซิงเยอร์ รูกัมบวา ประธานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ทำพิธีเปิดการประใหญ่สามัญประจำปี 2017 (Agenzia Fides)  "ให้เราได้ร่วมกันไตร่ตรองหัวข้อของการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ที่ว่า ‘งานธรรมทูต หัวใจของความเชื่อคริสตชน ในแสงสว่างของสมณสาสน์ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร ของพระสันตปาปาฟรังซิส’ ให้เรามีความเข้มแข็งเพียรทนในการกลับใจเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิต การรู้จักแยกแยะ และการปฏิรูปที่ถูกต้องของตัวเราแต่ละคนและสถาบันที่เรารับใช้อยู่ นั้นคือสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)” นี้คือเรื่องที่ อัครสังฆราช โปรตาเส รูกัมบวา ประธานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) เน้นย้ำในพิธีเปิดวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ( การประชุมเริ่มจาก 29 พฤษภาคมจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2017 ณ ศูนย์อบรมซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี)


    ในคำทักทายและคำขอบคุณสมาชิกที่ “ทำงานในนามของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)”  อัครสังฆราช โปรตาเส รูกัมบวา ได้เน้นว่า “ในความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ พระสันตะปาปาฟรังซิส ขออย่าให้เราหยุดที่จะปลุกจิตสำนึกของกันและกันเพื่อให้เราไม่ต้องมีความกลัวและมีความยินดีที่ยิ่งใหญ่ ขอให้การประกาศเรื่องการกลับฟื้นคืนชีพของพระเยซูเจ้าทำให้พระศาสนจักรเป็นชุมชนแห่งการคืนดี การเปิดต้อนรับทุกคน การเตรียมพร้อมเสมอที่จะนำและสื่อสารเรื่องความรอดพ้นจากบาปไปยังทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีใครที่เป็นคนนอก (หรือถูกกันออกไป) จากหัวใจของการประกาศข่าวดี ดังนั้นพระศาสนจักรได้ค้นพบใหม่อีกครั้งหนึ่งถึงหัวใจของความเชื่อคริสตชน ซึ่งไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับการประกาศข่าวดีหรืองานธรรมทูตที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายให้กระทำ”

    ในเรื่องการจัดทำงบประมาณจากกิจกรรมและโครงการต่างๆในปีที่ผ่านมา ประธาน PMSได้อ้างอิงบทสรุปของการทำงานที่เพิ่มเข้ามาในธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานบริการทั่วไปและคณะกรรมการฝ่ายการเงินที่ได้ เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือประเทศที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ การประชุมผู้อำนวยการPMSระดับทวีป ซึ่ง “เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อการแลกเปลี่ยน การยืนยันและการเจริญเติบโต และแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวในการรับใช้และการปลุกจิตสำนึกงานธรรมทูต”

    จากนั้น มองซิงเยอร์ รูกัมบวา ได้ประกาศการรับรองของพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงตอบรับข้อเสนอจากที่ประชุมเมื่อปีที่แล้ว คือ “การให้เดือนเดือนตุลาคม 2019 เป็นเดือนพิเศษของงานธรรมทูต ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงการครบรอบ 100 ปี พระสมณสาสน์ Maximum illud และเพื่อส่งเสริมการอุทิศตนเพื่องานธรรมทูตของพระศาสนจักรในแนวทางคำสอนจากสมณสาสน์ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (Evangelii Gaudium)” การประชุมใหญ่ยังได้ให้เวลาเพื่อให้สมาชิกได้เสนอแนะแนวทางปฏิบัติสำหรับเดือนตุลาคม 2019 ด้วย ประธานยังได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ทำการศึกษาเพื่อหาข้อสรุปเรื่องการทำสัญลักษณ์ของสมณองค์กรให้เหมือนกัน “เพื่อช่วยให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว มีเอกลักษณ์ในระดับนานาชาติ และยังคงไว้ซึ่งความเคารพในความแตกต่างและความต้องการของท้องถิ่น”

    ในภาคที่สองของคำปราศรัยของ มองซิงเยอร์ รูกัมบวา ท่านได้เน้นเรื่องท้าทายบางประการจากการทำงานตลอด 5 ปีที่ผ่านมาของท่าน "เรายังไม่หยุดที่จะไตร่ตรองและอภิปรายกันถึงเรื่องงานของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS)ในฐานะที่เป็นของพระสันตปาปาและบรรดาพระสังฆราช ความสัมพันธ์ระหว่างงานธรรมทูตสากลของพระศาสนจักรกับงานของสมณองค์กร การระดมเงินถวายและความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรการกุศล วิสัยทัศน์และแผนการทำงาน" ท่านประธานยังได้เรียกร้อง

    พระอัครสังฆราชยังได้เรียกร้องความจริงใจและการเปิดใจกว้างเพื่อการทำงานธรรมทูต “ไม่เพียงพอที่เราจะทำแบบง่ายๆโดยการทำซ้ำๆในสิ่งที่มักจะกระทำกันมา แต่เราจะต้องคิดใหม่ทำใหม่ด้วยความชัดเจนและความสร้างสรรค์ ในเรื่องโครงสร้าง รูปแบบละวิธีการทำงานเพื่อให้งานธรรมทูตเป็นหัวใจของความเชื่อคริสตชนอย่างแท้จริง”

       “ในการทำงานปลุกสำนึก การระดมเงินถวายและการแจกจ่ายทุนตามโครงการต่างๆ เราจะต้องเติบโตในความกลมกลืนและความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น ขอบคุณที่มีการปรับเปลี่ยนต่างๆจนสามารถเอาชนะความไม่สมบูรณ์และรูปแบบต่างๆที่ทำให้ความตั้งใจในการประกาศข่าวดีลดน้อยลงไป"

           มองซิงเยอร์ รูกัมบวา ได้สรุปการปราศรัยของท่าน “คำร้องขอนี้เรียกร้องให้มีการไตร่ตรอง คิดพิจารณา คิดวิเคราะห์และภาวนาให้ดียิ่งขึ้น มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างและทำอย่างทันทีทันใด มันไม่ใช่เรื่องของอารมณ์ความรู้สึก แต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและวิธีการในการทำงานธรรมทูตของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) ยิ่งเรามุ่งเน้นไปยังประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น ความหลงใหลในงาน การรู้ความต้องการที่แท้จริงในเรื่องงานธรรมทูต เรายิ่งต้องกลับใจเปลี่ยนแปลงตนเอง มากเท่าไร เรายิ่งมุ่งที่จะต้องทำงานรับใช้พระศาสนจักร ทำงานร่วมกับเพื่อนพี่น้องและรับใช้งานการประกาศข่าวดีมากยิ่งขึ้น"
. (SL) (Agenzia Fides, 29/5/2017)

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี