วันแพร่ธรรมสากล 2019
::::: DOWNLOAD บทภาวนา-บทมิสซาวันอาทิตย์แพร่ธรรมฯ 2019 :::::