Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

09030309
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2882
4621
2882
138918
9030309
Your IP: 3.237.67.179
2020-11-29 05:09

“พระบิดาส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น(ยน. 20: 21)

           พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสตเจ้า เราได้เข้าสู่สัปดาห์แห่งการแพร่ธรรมสากล และในวันอาทิตย์หน้า วันที่ 23 ตุลาคม เราจะฉลองครบรอบ 85 ปีของวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล นี่คือเวลาของเรา เป็นเวลาของคริสตชนทุกคนที่จะแสดงออกถึงความรักของพวกเขาที่มีต่อพระเยซูเจ้า และข่าวดีของพระองค์โดยทางการให้ความช่วยเหลือฝ่ายจิตใจ และการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อโครงการอภิบาลต่างๆสำหรับสังฆมณฑลที่ขัดสนทั่วโลก “วันแพร่ธรรมสากลมิใช่เป็นแค่วันพิเศษวันเดียวในรอบปี แต่เป็นโอกาสที่เราจะต้องหยุดเพื่อไตร่ตรองว่า เราได้ตอบสนองต่อกระแสเรียกแห่งการเป็นธรรมทูต ในฐานะที่เป็นการตอบรับที่สำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของพระศาสนจักรอย่างไร” (จากสารวันแพร่ธรรม)


สองสามปีที่ผ่านมานี้ เงินของเราลดลงไป แต่งานการปลุกเร้าของเรามีเพิ่มมากขึ้น
ในปี 2007 เงินรวมสำหรับโครงการต่างๆ = 113,586,029 USD (เงินกองทุนที่ได้รับมา = 105,129,920 USD)
ในปี 2008 เงินรวมสำหรับโครงการต่างๆ = 132,227,002 USD (เงินกองทุนที่ได้รับมา = 101,129,463 USD )
ในปี 2009 เงินรวมสำหรับโครงการต่างๆ = 128,141,668 USD (เงินกองทุนที่ได้รับมา = 103,923,224 USD)
ในปี 2010 เงินรวมสำหรับโครงการต่างๆ = 118,997,183 USD (เงินกองทุนที่ได้รับมา = 96,383,755 USD)

           ให้เราภาวนาเพื่อว่าในปีนี้ แม้มีภาวะทางเศรษฐกิจให้เราสามารถดำเนินการในความใจกว้างเพื่องานของบรรดาธรรมทูตต่อไปได้ “พันธกิจของพระคริสตเจ้าพระผู้ไถ่ ซึ่งถูกนำมามอบให้พระศาสนจักร ยังอยู่ห่างไกลจากความสำเร็จมาก... หากจะพิจารณากันถึงเผ่าพันธุ์มนุษย์โดยทั่วไปแล้ว เราจะเห็นว่าพันธกิจนี้พึ่งจะเริ่มต้นด้วยซ้ำไป ซึ่งเราจะต้องอุทิศตนเองอย่างสุดตัวให้กับการรับใช้พันธกิจนี้ เรามิอาจที่จะพึงพอใจได้หากจะพิจารณาว่า หลังสองพันปีผ่านไป ยังมีประชากรมากมายที่ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า และยังไม่เคยได้ฟังสาส์นแห่งการไถ่กู้ของพระองค์” (จากสารวันแพร่ธรรม)

           เลขาธิการใหญ่ของสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ มีความปรารถนาที่จะขอบคุณท่านล่วงหน้าในงานที่ท่านได้จัดเตรียมสำหรับสัปดาห์นี้ และโปรดขอบคุณผู้อำนวยการสังฆมณฑลต่างๆ และบรรดาผู้ที่ทำงานกับท่านด้วยความใจกว้าง และมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นในการแพร่ธรรมสากลของพระศาสนจักร “ดังนั้น อาศัยการมีส่วนร่วมแบบรับผิดชอบร่วมกันในพันธกิจของพระศาสนจักร คริสตชนจะกลายเป็นผู้สร้างสายสัมพันธ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันแห่งสันติ และความเอื้ออาทรที่พระคริสตเจ้าทรงนำมามอบให้แก่เรา แล้วเขาจะเป็นผู้ร่วมงานในการทำให้แผนการไถ่กู้ของพระเจ้าสำหรับทุกคนสำเร็จลุล่วงไป สิ่งท้าทายเหล่านี้เรียกร้องบรรดาคริสตชนให้ต้องเดินทางร่วมกันกับผู้อื่น และพันธกิจการแพร่ธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนี้ ในการเดินทางนั้นแม้จะเป็นการเดินทางในภาชนะดินเผา เราก็นำเอากระแสเรียกคริสตชนของเราซึ่งเป็นขุมทรัพย์ประเสริฐแห่งข่าวดี ให้เป็นประจักษ์พยานทรงชีวิตต่อพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพให้เป็นที่รู้จักและเชื่อในพระศาสนจักร” (จากสารวันแพร่ธรรม)

         ขอให้เราทุกคน “เป็นประจักษ์พยานถึงสิ่งที่ตนได้รับประสบการณ์มา นั่นคือ อำนาจการไถ่กู้แห่งพระวาจาของพระเจ้า อำนาจการไถ่กู้แห่งธรรมล้ำลึกปัสกาของพระคริสตเจ้า” (จากสารวันแพร่ธรรม)

ด้วยความปรารถนาดีและขออวยพร
คุณพ่อ Timothy Lehane B. SVD,

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี