Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

09030270
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2843
4621
2843
138879
9030270
Your IP: 3.237.67.179
2020-11-29 05:02

สาสน์ของคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
เนื่องในวันแพร่ธรรมสากล วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2011/2554
ถึงพี่น้องคริสตชนที่เคารพทุกท่าน
             เดือนตุลาคมเป็นเดือนที่พระศาสนจักรให้เราคริสตชนคาทอลิกทุกคนระลึกถึงงานแพร่ธรรมเป็นพิเศษ เพราะงานนี้เป็น “จิตวิญญาณ” ของเราคริสตชนทุกคน ทุกองค์กร ทุกสถาบันที่ใช้ชื่อว่า “คาทอลิก”             ในตอนท้ายของสาสน์วันแพร่ธรรมสากลของทุกปี พระสันตะปาปามักจะทรงกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของสมณองค์กรสนับสนับงานแพร่ธรรม(PMS)อยู่ในเสมอ ในปีนี้พระองค์ทรงกล่าวไว้ว่า “งานธรรมทูตนั้นต้องใส่ใจเป็นพิเศษเสมอในเรื่องของการเอื้ออาทร นี่คือเป้าหมายอีกประการหนึ่งของวันแพร่ธรรมสากลด้วย ซึ่งโดยสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม(PMS) มีการวิงวอนขอความช่วยเหลือให้ทำการประกาศข่าวดีต่อไปในดินแดนธรรมทูต ทั้งนี้หมายถึงให้การสนับสนุนสถาบันอันเป็นสิ่งจำเป็นในการจัดตั้งและผนึกพลังของพระศาสนจักรโดยอาศัยครูสอนคำสอน บ้านเณร พระสงฆ์ รวมถึงการให้ทานเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศที่มีความยากจน การขาดอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดอาหารของเด็ก โรคาพยาธิ ขาดบริการสาธารณสุขและการศึกษาที่ยังอยู่ในสภาพที่ยังน่าเป็นห่วง เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งแห่งพันธกิจของพระศาสนจักร”

            จากตัวเลขของการสนับสนุนงานแพร่ธรรมที่ PMS ได้จัดสรรด้านงบประมาณช่วยเหลืองานแพร่ธรรมทั่วโลกในปี 2010 ได้แก่ ครูคำสอน 242,000 คน การสร้างและซ่อมแซมวัด ศูนย์อภิบาล และบ้านฝึกอบรมนักบวชมากกว่า 2,395 แห่ง ทุนการศึกษาสามเณรและผู้ฝึกหัด 15,000 คน สถานีวิทยุ 448 แห่ง ช่วยเหลือเด็กๆกว่า 3.7 ล้านคน

             เงินจำนวนมากที่นำมาจัดสรรนี้ได้มาจากเงินถุงทานที่พี่น้องคริสตชนทุกคนได้ร่วมใจกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากลนั้นเอง

             ดังนั้นในโอกาสนี้จึงขอรายงานให้พี่น้องได้ทราบและขอความร่วมมือจากพี่น้องเพื่อร่วมมือกันในการประกาศข่าวดีของพระเยซูคริสต์ทั้งด้วยการสวดภาวนา การบริจาคเงิน การสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครประกาศข่าวดีในองค์กรต่างๆ การสมัครเข้าเป็นธรรมทูต การให้กำลังใจบรรดาธรรมทูตที่ทำงานในสถานที่ต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้เพราะเราทุกคนต่างมีหน้าที่ในการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าด้วยกันทุกคน
ขอให้งานแพร่ธรรมอยู่ในสายเลือดของพี่น้องเสมอไป
ขอพระเจ้าประทานพระพร

คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต
ผู้อำนวยการสนับสนุนงานแพร่ธรรมของสันตะสำนัก(PMS)

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี