Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11022573
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3226
7827
11053
117739
11022573
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 18:14


งานธรรมทูต หัวใจของความเชื่อคริสตชน

         การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2017 ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2017 ณ ศูนย์อบรมซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยมี ฯพณฯ อัครสังฆราช โปรตาเส รูกัมบวา รองสมณะมนตรีกระทรวงการประกาศข่าวดีสู่ปวงชนและประธานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) เป็นประธานเปิดการประชุม

       การประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ของ 118 ประเทศ พร้อมกับประธาน เลขาธิการสมณองค์กรทั้งสี่และเจ้าหน้าที่ของแต่ละสมณองค์กรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง การประชุมประกอบด้วยสองส่วนสำคัญได้แก่ "วันอภิบาล” ซึ่งจัดขึ้นในสองวันแรก (29 และ 30 พฤษภาคม) ภายใต้หัวข้อ “งานธรรมทูต ณ หัวใจของความเชื่อคริสตชน” (Mission at the heart of the Christian faith)  และในส่วนที่สอง ในวันที่ 31 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน เป็นการรายงานการทำงานของสำนักงานสมณองค์กรและการรับรองฐานะการเงินและการใช้จ่ายของแต่ละสมณองค์กร การประชุมใหญ่จบลงด้วยการให้สมาชิกทุกคนได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน

       ในวันอภิบาลนั้น หลังจากพระอัครสังฆราช โปรตาเส รูกัมบวาได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว คุณพ่อเยซุส แอนเจล บาร์เรดา OP,. ได้ให้คำบรรยายในหัวข้อ “งานธรรมทูต หัวใจของความเชื่อคริสตชน ในแสงสว่างของสมณสาสน์ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” ในช่วงบ่าย เป็นการซักถามและอภิปรายเพื่อทำความเข้าใจให้กระจ่างระหว่างผู้บรรยายกับผู้ฟัง หลังจากนั้นได้มีการประชุมกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มตามภาษาพูด แล้วให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมารายงานต่อกลุ่มใหญ่ ด้วยภาษาของตนโดยมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ อิตาเลี่ยน ฝรั่งเศส และสเปนนิส การประชุมในวันแรกนี้จบด้วยการปราศรัยและการบรรยายของ ฯพณฯ พระคาร์ดินัล เฟร์นันโด ฟีโลนี สมณมนตรีกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และการทำวัตรเย็นร่วมกัน
ในวันที่ 30 พฤษภาคม เป็นการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องของการจัดทำชื่อและเครื่องหมายของสมณองค์กรให้เป็น “common brand” เพื่อให้สมณองค์กรได้มีเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุกคนจดจำได้อย่างง่ายและตรงกัน โดยมีการบรรยายถึงความสำคัญของตราสัญลักษณ์ การทำประชาสัมพันธ์อย่างไรให้คนได้รับรู้และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยให้สมาชิกได้มีการอภิปรายใหญ่ การอภิปรายกลุ่มเล็กเพื่อเสนอข้อคิดเห็น

       ในวันที่ 31 พฤษภาคม มีการร่วมถวายพิธีบูชามิสซาในตอนเช้าร่วมกัน จากนั้นได้เริ่มการประชุมในหัวข้อ “ตุลาคม 2019 เดือนแห่งการแพร่ธรรม” ซึ่งพระสันตปาปาฟรังซิสได้ทรงอนุมัติให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สมาชิกได้ระดมความคิดว่าตลอดเดือนตุลาคมในปี 2019 นั้นควรจะทำอะไรเพื่อส่งเสริมงานแพร่ธรรมและการเป็นธรรมทูต ทั้งในระดับสากล ระดับทวีป ในช่วงเย็นสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้ไปเยี่ยมหอพักเปโตร ซึ่งเป็นหอพักสำหรับพระสงฆ์นักศึกษานานาชาติที่มาศึกษา ณ กรุงโรม ที่นี้ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลา 70 ปีแล้ว ได้มีการถวายพิธีมิสซาฯ โดย ฯพณฯ คาร์ดินัล เฟร์นันโด ฟีโลนี เป็นประธาน หลังจากนั้นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน

       ในวันพฤหัสฯ ที่ 1 มิถุนายน เลขาธิการของสี่สมณองค์กรได้รายงานการทำงานในปีที่ผ่าน และได้รายงานงบประมาณที่ได้ใช้ไปในโครงการต่างๆ เป็นต้นในโครงการที่แต่ละประเทศได้เสนอมา เริ่มจากสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ โดยคุณพ่อ Ryszard Szmydki, OMI, เลขาธิการสมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก โดยคุณพ่อ Fernando Domingues, MCCJ, เลขาธิการสมณองค์องค์กรยุวธรรมทูต โดย Ms. J. Baptistine Ralamboarison สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวชและผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมธรรมทูต (CIAM) และสำนักข่าวฟีเดส (FIDES)  โดย คุณพ่อ Fabrizio Meroni, PIME, การรายงานการเงินของสำนักงานสำนักบริหารทั่วไปโดย Mgr. Carlo Soldateschi

      ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน เป็นการบรรยายของประธาน PMS พระอัครสังฆราช ฯพณฯ อัครสังฆราช โปรตาเส รูกัมบวา ส่วนวันเสาร์ที่ 3 สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระสันตปาปาฟรังซิสเป็นการปิดการประชุม


คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี