"เราจำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่ได้เห็นและได้ยินมา" (กจ. 4:20)  ....สารวันแพร่ธรรม ปี 2021....


งานธรรมทูต หัวใจของความเชื่อคริสตชน

         การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2017 ของสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2017 ณ ศูนย์อบรมซาเลเซียน กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยมี ฯพณฯ อัครสังฆราช โปรตาเส รูกัมบวา รองสมณะมนตรีกระทรวงการประกาศข่าวดีสู่ปวงชนและประธานสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) เป็นประธานเปิดการประชุม

       การประชุมครั้งนี้มีผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม (PMS) ของ 118 ประเทศ พร้อมกับประธาน เลขาธิการสมณองค์กรทั้งสี่และเจ้าหน้าที่ของแต่ละสมณองค์กรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง การประชุมประกอบด้วยสองส่วนสำคัญได้แก่ "วันอภิบาล” ซึ่งจัดขึ้นในสองวันแรก (29 และ 30 พฤษภาคม) ภายใต้หัวข้อ “งานธรรมทูต ณ หัวใจของความเชื่อคริสตชน” (Mission at the heart of the Christian faith)  และในส่วนที่สอง ในวันที่ 31 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน เป็นการรายงานการทำงานของสำนักงานสมณองค์กรและการรับรองฐานะการเงินและการใช้จ่ายของแต่ละสมณองค์กร การประชุมใหญ่จบลงด้วยการให้สมาชิกทุกคนได้เข้าเฝ้าพระสันตะปาปาในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน

       ในวันอภิบาลนั้น หลังจากพระอัครสังฆราช โปรตาเส รูกัมบวาได้กล่าวเปิดการประชุมแล้ว คุณพ่อเยซุส แอนเจล บาร์เรดา OP,. ได้ให้คำบรรยายในหัวข้อ “งานธรรมทูต หัวใจของความเชื่อคริสตชน ในแสงสว่างของสมณสาสน์ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” ในช่วงบ่าย เป็นการซักถามและอภิปรายเพื่อทำความเข้าใจให้กระจ่างระหว่างผู้บรรยายกับผู้ฟัง หลังจากนั้นได้มีการประชุมกลุ่มโดยแบ่งกลุ่มตามภาษาพูด แล้วให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมารายงานต่อกลุ่มใหญ่ ด้วยภาษาของตนโดยมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษ อิตาเลี่ยน ฝรั่งเศส และสเปนนิส การประชุมในวันแรกนี้จบด้วยการปราศรัยและการบรรยายของ ฯพณฯ พระคาร์ดินัล เฟร์นันโด ฟีโลนี สมณมนตรีกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน และการทำวัตรเย็นร่วมกัน
ในวันที่ 30 พฤษภาคม เป็นการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องของการจัดทำชื่อและเครื่องหมายของสมณองค์กรให้เป็น “common brand” เพื่อให้สมณองค์กรได้มีเอกลักษณ์ที่ทำให้ทุกคนจดจำได้อย่างง่ายและตรงกัน โดยมีการบรรยายถึงความสำคัญของตราสัญลักษณ์ การทำประชาสัมพันธ์อย่างไรให้คนได้รับรู้และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยให้สมาชิกได้มีการอภิปรายใหญ่ การอภิปรายกลุ่มเล็กเพื่อเสนอข้อคิดเห็น

       ในวันที่ 31 พฤษภาคม มีการร่วมถวายพิธีบูชามิสซาในตอนเช้าร่วมกัน จากนั้นได้เริ่มการประชุมในหัวข้อ “ตุลาคม 2019 เดือนแห่งการแพร่ธรรม” ซึ่งพระสันตปาปาฟรังซิสได้ทรงอนุมัติให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ โดยให้สมาชิกได้ระดมความคิดว่าตลอดเดือนตุลาคมในปี 2019 นั้นควรจะทำอะไรเพื่อส่งเสริมงานแพร่ธรรมและการเป็นธรรมทูต ทั้งในระดับสากล ระดับทวีป ในช่วงเย็นสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดได้ไปเยี่ยมหอพักเปโตร ซึ่งเป็นหอพักสำหรับพระสงฆ์นักศึกษานานาชาติที่มาศึกษา ณ กรุงโรม ที่นี้ได้ก่อสร้างมาเป็นเวลา 70 ปีแล้ว ได้มีการถวายพิธีมิสซาฯ โดย ฯพณฯ คาร์ดินัล เฟร์นันโด ฟีโลนี เป็นประธาน หลังจากนั้นมีการรับประทานอาหารร่วมกัน

       ในวันพฤหัสฯ ที่ 1 มิถุนายน เลขาธิการของสี่สมณองค์กรได้รายงานการทำงานในปีที่ผ่าน และได้รายงานงบประมาณที่ได้ใช้ไปในโครงการต่างๆ เป็นต้นในโครงการที่แต่ละประเทศได้เสนอมา เริ่มจากสมณองค์กรเผยแพร่ความเชื่อ โดยคุณพ่อ Ryszard Szmydki, OMI, เลขาธิการสมณองค์กรนักบุญเปโตรอัครสาวก โดยคุณพ่อ Fernando Domingues, MCCJ, เลขาธิการสมณองค์องค์กรยุวธรรมทูต โดย Ms. J. Baptistine Ralamboarison สมณองค์กรสหพันธ์ธรรมทูตของพระสงฆ์และนักบวชและผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมธรรมทูต (CIAM) และสำนักข่าวฟีเดส (FIDES)  โดย คุณพ่อ Fabrizio Meroni, PIME, การรายงานการเงินของสำนักงานสำนักบริหารทั่วไปโดย Mgr. Carlo Soldateschi

      ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน เป็นการบรรยายของประธาน PMS พระอัครสังฆราช ฯพณฯ อัครสังฆราช โปรตาเส รูกัมบวา ส่วนวันเสาร์ที่ 3 สมาชิกทุกคนได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระสันตปาปาฟรังซิสเป็นการปิดการประชุม


LINKS

www.ppoomm.v

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11835352
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
790
6756
34500
166929
11835352
Your IP: 75.101.211.110
2022-01-28 06:39