Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02921767
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1658
3259
1658
1528029
74621
105193
2921767
Your IP: 54.158.238.108
2017-10-22 09:38

ขอบฟ้าใหม่วัดแม่พระมหาการุณย์
ขอบฟ้าใหม่วัดแม่พระมหาการุณย์

        วัดแม่พระมหาการุณย์ (วัดเมืองนนท์) ตั้งอยู่เลขที่ 69/15 ม.1 ถ. ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2583-7163 วัดแห่งนี้ได้รับพระมหากากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดวัดเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 1974 ปัจจุบันคุณพ่อดาเนียเล่ มาซซ่า สงฆ์คณะปีเม เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส สืบต่อจากคุณพ่อราฟาแอล มาแนนติ


        วัดแห่งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายหลากประเภท เช่น งานให้การดูแลเด็กยากไร้และถูกทอดทิ้งของศูนย์มาร์ติน บ้านเทวา ศูนย์เด็กพิการที่บ้านแห่งความหวัง นอกจากนั้นยังมีงานการพัฒนาชุมชนละการประกาศข่าวดี โดยมีทีมงานออกไปเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือชาวบ้าน งานคำสอน และงานโรงเรียนสำหรับเด็กต่างชาติ

        งานอภิบาลที่โดดเด่นของวัด ได้แก่การจัดระบบการสอนคำสอนของวัด วัดได้จัดให้มีครูคำสอนอาสาสมัครประจำวัดในปีนี้มีทั้งหมด 18 คน ครูคำสอนเหล่านี้เริ่มต้นจากการเป็นพี่เลี้ยงในการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ หลังจากนั้นค่อยๆพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์จนกระทั่งสามารถสอนคำสอนให้กับเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ได้

        สำหรับการสอนคำสอนเด็ก วัดได้แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ห้องคำสอนสำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป ห้องคำสอนศีลมหาสนิท และห้องคำสอนศีลกำลัง ส่วนผู้ใหญ่แบบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ห้องคำสอนสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นคริสตชน และห้องคำสอนสำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลกำลัง

         คุณพ่อเจ้าอาวาสได้จัดเตรียมครูคำสอนโดยการประชุมพร้อมกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการศึกษาบทเรียน การศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์ที่ใช้ในบทเรียน วิธีการสอน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการเปิดสอนคำสอนเป็นภาษาอังกฤษเดือนละ 2 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้เรียนคำสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 56 คน

         การเรียนคำสอนของวัดไม่ใช่เรียนรู้แค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ได้ให้ผู้เรียนคำสอนได้นำคำสอนไปปฏิบัติจริง โดยการไปประกอบกิจเมตตา การเยี่ยมเยือนคนชรา คนพิการ การไปสวดภาวนาตามบ้าน การเป็นจิตอาสา การช่วยกิจการต่างๆของวัด เช่น การช่วยพิธีกรรม การขับร้องเพลง การถือถุงทาน ฯลฯ

        งานใหม่ของวัดในปีนี้ (2016) ได้แก่การเปิดโรงเรียนสำหรับลูกหลานชาวฟิลิปปินส์ที่ติดตามเข้ามาทำงานในประเทศไทย เนื่องมาจากเด็กๆชาวฟิลิปปินส์ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนตามระบบได้ วัดจึงได้จัดให้บรรดาเด็กฟิลิปปินส์มารวมกัน ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปีที่หก ใช้หลักสูตรการศึกษาของฟิลิปปินส์เอง เพื่อเมื่อพวกเขากลับประเทศจะได้สามารถเรียนต่อเนื่องได้เลย ทั้งนี้ทางวัดกำลังดำเนินงานจดทะเบียนให้เป็นโรงเรียนนอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน: กศน) ปัจจุบันมีเด็กฟิลิปปินส์มาเรียนประจำจำนวน 40 คน

         กิจการของวัดแม่พระมหาการุณย์เป็นการตอบสนองต่อกฤษฎีการสมัชชาใหญ่ 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในข้อที่ 22 “วัดเป็นสนามและฐานเพื่อการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่”
สนใจศึกษา ร่วมงาน หรือสนับสนุนงานของวัด ได้ที่  www.gloryclub.org/mercy
   

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี