Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11022510
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3163
7827
10990
117676
11022510
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 17:45

ขอบฟ้าใหม่วัดแม่พระมหาการุณย์
ขอบฟ้าใหม่วัดแม่พระมหาการุณย์

        วัดแม่พระมหาการุณย์ (วัดเมืองนนท์) ตั้งอยู่เลขที่ 69/15 ม.1 ถ. ติวานนท์ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 โทร. 0-2583-7163 วัดแห่งนี้ได้รับพระมหากากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดวัดเมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 1974 ปัจจุบันคุณพ่อดาเนียเล่ มาซซ่า สงฆ์คณะปีเม เป็นคุณพ่อเจ้าอาวาส สืบต่อจากคุณพ่อราฟาแอล มาแนนติ


        วัดแห่งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายหลากประเภท เช่น งานให้การดูแลเด็กยากไร้และถูกทอดทิ้งของศูนย์มาร์ติน บ้านเทวา ศูนย์เด็กพิการที่บ้านแห่งความหวัง นอกจากนั้นยังมีงานการพัฒนาชุมชนละการประกาศข่าวดี โดยมีทีมงานออกไปเยี่ยมเยือนและช่วยเหลือชาวบ้าน งานคำสอน และงานโรงเรียนสำหรับเด็กต่างชาติ

        งานอภิบาลที่โดดเด่นของวัด ได้แก่การจัดระบบการสอนคำสอนของวัด วัดได้จัดให้มีครูคำสอนอาสาสมัครประจำวัดในปีนี้มีทั้งหมด 18 คน ครูคำสอนเหล่านี้เริ่มต้นจากการเป็นพี่เลี้ยงในการเรียนคำสอนผู้ใหญ่ หลังจากนั้นค่อยๆพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์จนกระทั่งสามารถสอนคำสอนให้กับเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ได้

        สำหรับการสอนคำสอนเด็ก วัดได้แบ่งออกเป็น 3 ห้อง ได้แก่ห้องคำสอนสำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลล้างบาป ห้องคำสอนศีลมหาสนิท และห้องคำสอนศีลกำลัง ส่วนผู้ใหญ่แบบ่งออกเป็น 2 ห้อง ได้แก่ห้องคำสอนสำหรับผู้สมัครเข้าเป็นคริสตชน และห้องคำสอนสำหรับผู้เตรียมตัวรับศีลกำลัง

         คุณพ่อเจ้าอาวาสได้จัดเตรียมครูคำสอนโดยการประชุมพร้อมกันเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อการศึกษาบทเรียน การศึกษาและไตร่ตรองพระคัมภีร์ที่ใช้ในบทเรียน วิธีการสอน ฯลฯ นอกจากนั้นยังมีการเปิดสอนคำสอนเป็นภาษาอังกฤษเดือนละ 2 ครั้ง ปัจจุบันมีผู้เรียนคำสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 56 คน

         การเรียนคำสอนของวัดไม่ใช่เรียนรู้แค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่ได้ให้ผู้เรียนคำสอนได้นำคำสอนไปปฏิบัติจริง โดยการไปประกอบกิจเมตตา การเยี่ยมเยือนคนชรา คนพิการ การไปสวดภาวนาตามบ้าน การเป็นจิตอาสา การช่วยกิจการต่างๆของวัด เช่น การช่วยพิธีกรรม การขับร้องเพลง การถือถุงทาน ฯลฯ

        งานใหม่ของวัดในปีนี้ (2016) ได้แก่การเปิดโรงเรียนสำหรับลูกหลานชาวฟิลิปปินส์ที่ติดตามเข้ามาทำงานในประเทศไทย เนื่องมาจากเด็กๆชาวฟิลิปปินส์ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนตามระบบได้ วัดจึงได้จัดให้บรรดาเด็กฟิลิปปินส์มารวมกัน ตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมปีที่หก ใช้หลักสูตรการศึกษาของฟิลิปปินส์เอง เพื่อเมื่อพวกเขากลับประเทศจะได้สามารถเรียนต่อเนื่องได้เลย ทั้งนี้ทางวัดกำลังดำเนินงานจดทะเบียนให้เป็นโรงเรียนนอกระบบ (การศึกษานอกโรงเรียน: กศน) ปัจจุบันมีเด็กฟิลิปปินส์มาเรียนประจำจำนวน 40 คน

         กิจการของวัดแม่พระมหาการุณย์เป็นการตอบสนองต่อกฤษฎีการสมัชชาใหญ่ 2015 ของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยในข้อที่ 22 “วัดเป็นสนามและฐานเพื่อการฟื้นฟูการประกาศข่าวดีใหม่”
สนใจศึกษา ร่วมงาน หรือสนับสนุนงานของวัด ได้ที่  www.gloryclub.org/mercy
   

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี