Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11023036
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3689
7827
11516
118202
11023036
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 18:57

ขอบฟ้าใหม่วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ : การดูแลผู้อพยพย้ายถิ่น
ขอบฟ้าใหม่วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่
: การดูแลผู้อพยพย้ายถิ่น

          วัดอัครเทวดามีคาแอล สะพานใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 343/59 ม.7 พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรฯ 0-2972-4989 ถึง มีคุณพ่อโดมีนีโก โรดิกิเอโร OMI เป็นเจ้าอาวาส และคุณพ่อพลศรี ทองคำ OMI เป็นผู้ช่วยฯ มีสัตบุรุษประมาณ 1000 คน อภิบาลและบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับสมาชิกสภาอภิบาลที่เข้มแข็ง มีกลุ่มองค์กรที่สำคัญๆ ได้ คณะพลมารีย์ คณะเยาวชน คณะพระเมตตา คณะอัศวินศีลมหาสนิท คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสต์ศาสนา สมาคมวินเซนต์เดอปอล ฯลฯ

           กิจกรรมของวัดนอกจากการจัดกิจกรรมเพื่อการบริการศีลศักดิ์สิทธิ์ให้กับสมาชิกที่เป็นคาทอลิกในวันเสาร์และอาทิตย์ด้วยพิธีมิสซาแล้ว วัดยังได้ทำกิจกรรมด้านเมตตาธรรมที่ถือว่าเป็นการเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีของวัดในช่วงเวลานี้ได้แก่ การให้การอภิบาลแก่เด็กๆชาวโม้งที่อพยพมาจากเวียดนาม เด็กๆเหล่านี้มาพร้อมกับครอบครัวภายใต้ความร่วมมือของรัฐบาลไทยกับสหประชาติ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่คุณพ่อและสภาอภิบาลได้ออกสำรวจพื้นที่และพบว่ามีชุมชนชาวโม้งจากประเทศเวียดนามมาอาศัยอยู่ในบริเวณที่ไม่ไกลจากวัด เด็กๆยังพูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ ชีวิตความเป็นอยู่ก็มีความยากลำบากเนื่องจากพ่อแม่ของเด็กทำงานรับจ้างได้เงินเพียงเล็กๆน้อยๆ คุณพ่อและสัตบุรุษจึงได้ออกไปเยี่ยมเยือนและให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น ในวันเสาร์ได้ให้เด็กๆมารวมกันที่วัดที่เรียนภาษาไทยโดยมีสัตบุรุษที่เป็นครูอาสาช่วยสอนให้ เรียนภาษาอังกฤษโดยคุณพ่อเจ้าอาวาสเป็นผู้สอน นอกจากการเรียนภาษาแล้วเยาวชนของวัดยังได้จัดกิจกรรรมต่างๆเพื่อให้เด็กๆได้ผ่อนคลาย เนื่องจากครอบครัวของเด็กโม้งเหล่านี้เป็นโปรแตสตันท์ ทางวัดจึงได้เปิดห้องประชุมของวัดในวันอาทิตย์เพื่อให้พวกเขาได้มานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์อีกด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างเราทอลิกกับโปรแตสตันท์กลุ่มนี้จึงมีความใกล้ชิดสนิทสนมต่อกัน คุณพ่อโดมีนีโกกล่าวว่า งานนี้ไม่ลำบากอะไร เป็นงานที่น่าสนใจ เด็กๆก็เป็นเด็กที่ดี มีมารยาท ให้ความร่วมมือ พ่อแม่ของพวกเขาก็ดีใจที่ลูกๆมีสถานที่กว้างขว้างและปลอดภัย นอกจากนั้นยังได้รับการช่วยเหลือจากทางวัดของเราด้วย” “สัตบุรุษของเราก็ดีให้ความร่วมมือในกิจการต่างๆของวัด”

         วัดสะพานใหม่นี้มีครูคำสอนอาสาสมัครประจำวัด 5-6 คน โดยเปิดการสอนคำสอนในวันอาทิตย์ มีห้องเรียนคำสอนสำหรับเด็กสามห้อง เป็นห้องศีลมหาสนิท ห้องศีลกำลัง และการรื้อฟื้นศีลมหาสนิทอย่างสง่า สำหรับผู้ใหญ่มีผู้สนใจเข้าเป็นคริสตชนและพี่เลี้ยงที่เรียนด้วยระบบ RCIA อีกหนึ่งห้อง คุณพ่อให้การสนับสนุนส่งอาสาสมัครเข้าเรียนเพื่อเป็นครูคำสอนประจำวัดที่วิทยาลัยแสงธรรม และศูนย์คริสตศาสนธรรม(ซีซี) และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในที่ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ

        ทางวัดมีพิธีมิสซาฯในวัดเสาร์เวลา 19.00-20.00 น. ทุกวันเสาร์ต้นเดือนมีพิธีแห่งแม่พระ วันอาทิตย์ เวลา 7.30 – 8.30 น. 10.00-11.00 น. และ 18.00-19.00 น. วันธรรมดามีมิสซาเวลา 19.00-20.00 น. วันพุธมีนพวารแม่พระนิจจานุเคราะห์

        โครงการเล็กๆของกลุ่มเยาวชนของวัดคือการทำ “เสื้อลูกวัด” เพื่อปลุกจิตสำนึกการเป็นสมาชิกของวัด และการขายขนมบริเวณหน้าวัดเพื่อเป็นโอกาสให้เยาวชนของวัดได้มาร่วมตัวพบปะสังสรรค์กัน สนใจกิจการของวัด หรือช่วยเหลือกิจการเด็กๆของวัดด้วยการบริจาคข้าวให้ชาวโม้ง เข้าไปเยี่ยมชมเฟซบุ๊คของวัดอัครเทวามีคาแอล สะพานใหม่ได้ตลอดเวลา
“พระศาสนจักรต้องเลือกอยู่ข้างคนยากจนเป็นอันดับแรก” (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่2015 รอการรับรอง ข้อที่ 26)

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี