Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02691638
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2278
2052
14502
1286322
53097
92882
2691638
Your IP: 54.198.71.184
2017-08-17 13:00

ข่าวขอบฟ้าใหม่วัด น.อักแนส
ข่าวขอบฟ้าใหม่วัด น.อักแนส

          ใครใช้ internet ลองเข้าชม น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ facebook ท่านจะได้เห็นขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีของวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ 16 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ซึ่งมีคุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา เป็นเจ้าอาวาส คุณประภัสสร จันทร์ดำรงค์ เป็นผู้อำนวยการสภาอภิบาล ตารางมิสซา วันศุกร์ต้นเดือน เวลา  19.30 น. ทุกวันเสาร์ เวลา  19.30 น. วันอาทิตย์มิสซาฯ เวลา 07.30  น.  หลังพิธีมิสซาฯเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

       แนวคิดของคุณพ่อเจ้าอาวาสในการอภิบาลวัดแห่งนี้เกิดจากการสำรวจและประเมินสภาพจริงของวัดและหมู่บ้านทั้งทางด้านกายภาพ และสภาพจิตใจ (อาชีพ สุขภาพ การศึกษา บุคลากร ฯลฯ) จากนั้นนำมาไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่อย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตคริสตชนตามหลักคำสอน มีวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์และวันพิเศษของสัปดาห์  

คุณพ่อวุฒิชัย พบว่าชุมชนแห่งนี้มีทั้งทรัพยากรที่เป็นที่ดินและบุคคลที่มีความสามารถ ชาวบ้านมีความรู้ด้านเกษตรกรรม มีซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ที่มีศูนย์อภิบาลเด็กจากครอบครัวมีความยากลำบาก มีซิสเตอร์คณะคาร์เมไลท์มิสชันนารีและมีครูอาสาสมัครชาวฟิลิปปินส์จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาดรุณาราชบุรี

       เมื่อมีที่ดินและเกษตรกรคุณพ่อจึงเริ่มโครงการ น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ เมื่อมีเด็ก มีซิสเตอร์ มีชาวฟิลิปปินส์จึงเกิดโครงการร้องและเต้นเพลงภาษาอังกฤษ (Singing and Dancing) สองโครงการผสมผสานกันทำให้วัดเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีได้อย่างลงตัว

        ปัจจุบันโครงการ น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ ได้รับใบรองว่าเป็นการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้องจาก Organic Thailand กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีบริษัทห้างร้านต่างๆให้ความสนใจ สั่งผลผลิตของชุมชนไปเป็นจำนวนมาก ชุมชนแห่งนี้ได้ขยายให้ชาวบ้านใกล้เคียงได้ปลูกผลผลิตต่าง ๆ ตามที่มีบริษัทต้องการ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และแบ่งปันแก่กันและกัน และยังทำให้วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยพิธีมิสซาฯและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเด็กคาทอลิกเท่านั้น แต่ละเปิดสำหรับเด็ก ๆ ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมด้วย

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี