Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11022503
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3156
7827
10983
117669
11022503
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 17:42

ข่าวขอบฟ้าใหม่วัด น.อักแนส
ข่าวขอบฟ้าใหม่วัด น.อักแนส

          ใครใช้ internet ลองเข้าชม น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ facebook ท่านจะได้เห็นขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีของวัดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ 16 ม.8 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 ซึ่งมีคุณพ่อวุฒิชัย อ่องนาวา เป็นเจ้าอาวาส คุณประภัสสร จันทร์ดำรงค์ เป็นผู้อำนวยการสภาอภิบาล ตารางมิสซา วันศุกร์ต้นเดือน เวลา  19.30 น. ทุกวันเสาร์ เวลา  19.30 น. วันอาทิตย์มิสซาฯ เวลา 07.30  น.  หลังพิธีมิสซาฯเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

       แนวคิดของคุณพ่อเจ้าอาวาสในการอภิบาลวัดแห่งนี้เกิดจากการสำรวจและประเมินสภาพจริงของวัดและหมู่บ้านทั้งทางด้านกายภาพ และสภาพจิตใจ (อาชีพ สุขภาพ การศึกษา บุคลากร ฯลฯ) จากนั้นนำมาไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านให้อยู่อย่างมีความสุข ดำเนินชีวิตคริสตชนตามหลักคำสอน มีวันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์และวันพิเศษของสัปดาห์  

คุณพ่อวุฒิชัย พบว่าชุมชนแห่งนี้มีทั้งทรัพยากรที่เป็นที่ดินและบุคคลที่มีความสามารถ ชาวบ้านมีความรู้ด้านเกษตรกรรม มีซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ที่มีศูนย์อภิบาลเด็กจากครอบครัวมีความยากลำบาก มีซิสเตอร์คณะคาร์เมไลท์มิสชันนารีและมีครูอาสาสมัครชาวฟิลิปปินส์จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาดรุณาราชบุรี

       เมื่อมีที่ดินและเกษตรกรคุณพ่อจึงเริ่มโครงการ น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ เมื่อมีเด็ก มีซิสเตอร์ มีชาวฟิลิปปินส์จึงเกิดโครงการร้องและเต้นเพลงภาษาอังกฤษ (Singing and Dancing) สองโครงการผสมผสานกันทำให้วัดเปิดขอบฟ้าใหม่แห่งการประกาศข่าวดีได้อย่างลงตัว

        ปัจจุบันโครงการ น.อักแนส เกษตรอินทรีย์ ได้รับใบรองว่าเป็นการทำเกษตรอินทรีย์อย่างถูกต้องจาก Organic Thailand กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีบริษัทห้างร้านต่างๆให้ความสนใจ สั่งผลผลิตของชุมชนไปเป็นจำนวนมาก ชุมชนแห่งนี้ได้ขยายให้ชาวบ้านใกล้เคียงได้ปลูกผลผลิตต่าง ๆ ตามที่มีบริษัทต้องการ ทำให้ชาวบ้านมีรายได้และแบ่งปันแก่กันและกัน และยังทำให้วันอาทิตย์เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ด้วยพิธีมิสซาฯและกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งไม่จำกัดเฉพาะเด็กคาทอลิกเท่านั้น แต่ละเปิดสำหรับเด็ก ๆ ทุกคนได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมด้วย

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี