Get Adobe Flash player

VIDEO UFFICIALE EMMOCT2019

350 Years of Gospel in Thailand

Pope Francis about the PMS

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

11022499
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
3152
7827
10979
117665
11022499
Your IP: 3.238.132.225
2021-09-20 17:41

ขอบฟ้าใหม่แห่งข่าวดี
ขอบฟ้าใหม่แห่งข่าวดี

         วัดแม่พระฟาติมา ห้วยคลุม สวนผึ้ง ราชบุรี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่สวยงามบนเส้นทางอำเภอสวนผึ้ง-ห้วยคลุมสัตบุรุษส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าที่อพยพย้ายถิ่นหนีภัยสงครามเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนไทยกับเมียนม่าร์  วัดแห่งนี้ในอดีตเมื่อกว่า 50 ปีที่ผ่านมาคุณพ่อดอมีนิกโก มนตรี และคณะพลมารีวัดราชบุรีได้ออกสำรวจและให้การอภิบาลเป็นระยะ ๆ จนถึงสมัยของคุณพ่อวิโรจน์ อินทรสุขสันต์ ที่ได้ทุ่มเทชีวิตอย่างจริงจังโดยจัดหาที่ดินให้พี่น้องที่มีความยากลำบากได้มีที่ดินทำมาหากินและได้สร้างวัดเป็นหลักแหล่งอย่างที่เห็นในปัจจุบัน

          ปัจจุบันวัดแห่งนี้มีคุณพ่อสุเทพ ภูผา เป็นเจ้าอาวาสซึ่งทำงานพร้อมกับครูคำสอน 4 ท่าน ท่านและคณะทำงาน โดยใช้ทั้งหมู่บ้านและวัดเป็นศูนย์กลาง เนื่องจากสัตบุรุษอยู่กระจายกันตามหมู่บ้านต่าง ๆ ที่ติดชายแดนประเทศเมียนม่าร์ ซึ่งมีความยากลำบากในหารเดินทาง คุณพ่อและครูคำสอนจึงต้องเข้าไปเยี่ยมเยือนและอภิบาลในแต่ละหมู่บ้าน โดยการสอนพระคัมภีร์และมีพิธีมิสซาฯ ส่วนกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ได้จัดให้ครูคำสอนขับรถไปรับเด็กๆตามหมู่บ้านมารวมกันที่วัดในวันเสาร์และอาทิตย์ และจัดกิจกรรมยุวธรรมทูต ซึ่งประกอบด้วยการสอนคำสอน หล่อเลี้ยงชีวิตจิตด้วยการภาวนา พิธีมิสซา ปฏิบัติรับใช้ด้วยการทำความสะอาดวัดและบริเวณรอบ ๆ วัด และการนัดหมายไปเยี่ยมผู้สูงอายุในหมู่บ้านและทำความสะอาดบ้าน นอกจากนั้นยังมีการฝึกภาษาปาเกอะกะญอ การฝึกเล่นกีต้าร์ ออร์แกน การขับร้องเพลง การเล่นเกมเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในระหว่างเด็กยุวธรรมทูตด้วยกัน จากนั้นครูคำสอนส่งเด็ก ๆ กลับบ้านแล้วเช้าวันอาทิตย์รับกลับมาวัดเพื่อร่วมมิสซาพร้อมกับสัตบุรุษหรือไปร่วมฉลองวัดอื่น ๆ

       วัดแห่งนี้ไม่มีโรงเรียนประจำวัด เด็กๆอยู่ที่ไหนก็เข้าไปเรียนที่นั้น ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียน ตชด. ดังนั้นในช่วงปิดเทอมคุณพ่อและครูคำสอนได้นำเด็กๆมาเข้าค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนของสังฆมณฑลราชบุรีเป็นประจำทุกปี เด็ก ๆ ที่จบประถมปี่ที่หก บางคนออกไปทำงาน บางคนได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนวังตาลวิทยา และสารสาสน์วิเทศบางบอน

        สำหรับนักท่องเที่ยวที่วัดมีมิสซาฯในวันอาทิตย์เวลา 09.00 น. ท่านสามารถมาแสวงบุญและเยี่ยมเยียนชาวบ้าน ดูวิถีชีวิตที่เรียบง่ายได้ วัดอยู่ห่างจากตัวอำเภอสวนผึ้งประมาณ 6 กิโลเมตร

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี