วันที่ 14 ตุลาคม 2019
วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา
นักบุญกัลลิสตัสที่ 1
รม 1:1-7 สดด 98:1-4 ลก 11:29-32

บทอ่านในวันนี้ ชี้ให้เห็นถึงพลังในการประกาศข่าวดี พระวาจาของพระเจ้าที่ประกาศออกไปเกี่ยวข้องกับ   ความรอดพ้น เราจำเป็นต้องตั้งใจฟังและเปิดใจให้กับข่าวดีนี้
         ในบทอ่านแรก เปาโลแนะนำตัวและกิจการของตนในการแพร่ธรรมให้กับชาวโรม อันเป็นชุมชนของพระคริสตเจ้าซึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อตั้งขึ้น แต่เขาปรารถนาที่จะขอความช่วยเหลือเพื่อดำเนินงานของเขาต่อไปยังสเปน เขาจึงแนะนำตนเองให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณที่ดีต่อชุมชนนี้ เปาโลได้หยุดพักเพื่อพูดคุยปรึกษากันเรื่องของภารกิจและงานของพวกเขานี้

งานรับใช้พระคริสตเจ้าและงานแพร่ธรรมกับคนต่างศาสนาของเขาหยั่งรากในธรรมล้ำลึกพิเศษด้วยคุณลักษณะที่พระเยซูเจ้าทรงกำหนดให้เขาประกาศข่าวดีของพระเจ้า พันธกิจของเปาโล   อยู่บนพื้นฐานจากพระวาจาของพระคริสตเจ้า หล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพระคริสตเจ้า และติดต่อสื่อสารกันด้วย   พระวาจาของพระคริสตเจ้า ชีวิตของเขามีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง ขับเคลื่อนด้วยข่าวดีเกี่ยวกับความรอดพ้นของมวลมนุษย์ ในพระคริสตเจ้า ความรอดพ้นไม่ได้เป็นเอกสิทธิ์ส่วนบุคคลอีกต่อไป แต่เป็นของทุกคน แม้แต่คนที่อยู่ห่างไกลออกไปก็ตาม

         ส่วนในพระวรสารเล่าถึงเหตุการณ์ เมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้น พระเยซูเจ้าทรงตำหนิท่าทีซึ่งทำให้    ความเชื่อลดน้อยถอยลง คือ ความต้องการที่จะเห็นเครื่องหมาย พระเยซูเจ้าตรัสว่า “คนยุคนี้เป็นคนชั่วร้าย” (ลก 11:29) เพราะต้องการเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นได้จากภายนอก เป็นการปิดกั้นพระเจ้าและแผนการกอบกู้ให้รอดพ้นของพระองค์ ให้ดูเหมือนกลายเป็นแค่แนวคิดความสัมพันธ์ของเหตุและผล สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ หรือเป็นมายากลที่สามารถควบคุมด้วยพลังอำนาจของมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งที่มาจากพระเจ้าอย่างแท้จริง

 

>>>>DOWNLOAD<<<<