Get Adobe Flash player

EMMOCT2019

 EXTRAORDINARY MISSIONARY MONTH OCTOBER 2019

Maximum Illud

สมณลิขิตเตือนใจ Maximum Illud

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

สถิติการเยี่ยมชม

09030290
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
2863
4621
2863
138899
9030290
Your IP: 3.237.67.179
2020-11-29 05:05

วันที่ 5 ตุลาคม 2019
วันเสาร์ สัปดาห์ที่
26 เทศกาลธรรมดา
บรค 4:5-12, 27-29 สดด 69:33-37 ลก 10:17-24

          พระวรสารในวันนี้เล่าถึงศิษย์ทั้งเจ็ดสิบสองคนกลับมาจากพันธกิจด้วยความชื่นชมยินดี ทูลพระเยซูเจ้าว่า “แม้แต่ปีศาจก็ยังอ่อนน้อมต่อเราเดชะพระนามของพระองค์” (ลก 10:17)  พระองค์ตรัสตอบว่าด้วยความยินดีเช่นเดียวกันว่า “เราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ” (ลก 10:18) พระเยซูเจ้าทรงให้อำนาจแก่ศิษย์ที่จะเหยียบงูและแมงป่อง มีอำนาจเหนือกำลังทุกอย่างของศัตรู ไม่มีอะไรจะทำร้ายท่านได้ (ดู ลก 10:19)

อย่างไรก็ตาม พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่า พันธกิจจะยากลำบาก แต่ด้วยพระจิตเจ้า และพระหรรษทานของพระองค์จะมีชัยชนะเหนืออำนาจของความชั่วร้ายในโลก พระองค์ทรงเตือนเราด้วยว่า “อย่าชื่นชมยินดีที่ปีศาจอ่อนน้อมต่อท่าน แต่จงชื่นชมยินดีมากกว่าที่ชื่อของท่านจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว” (ลก 10:20) ดูเหมือนเป็นความชอบธรรมที่ศิษย์ของพระคริสตเจ้าจะภูมิใจและมีความสุขกับความสำเร็จในพันธกิจประกาศข่าวดี แต่ที่มาของความชื่นชมยินดีนี้ควรจะคงอยู่ตลอดกาล เราต้องมีความชื่นชมยินดีในความรอดพ้นและความหวัง

          ความหมายที่แท้จริงที่ว่าชื่อของท่าน”จารึกไว้ในสวรรค์แล้ว” (ลก 10:20) ตามสำนวนฮีบรู หมายความว่า ได้รับการรับรองจากพระเจ้าแล้วว่า เป็นประชากรในสวรรค์ บ้านแท้ หรือ พระอาณาจักรที่พระเยซูเจ้าได้เชิญพวกเขาเริ่มด้วยการส่งผู้ประกาศข่าวดีออกไป ในบริบททางประวัติศาสตร์ของพระเยซูเจ้า บรรดาศิษย์ที่ถูกส่งออกไปทำพันธกิจ เป็นเหมือนเด็กๆ ไม่เพียงแต่เพราะพวกเขาเป็นธรรมทูตรุ่นบุกเบิกเท่านั้น แต่พวกเขายังไม่ได้รับการเรียนรู้อบรมในเรื่องของพระเจ้าอย่างเพียงพออีกด้วย แน่นอนว่าพวกเขาไม่มีความรู้เท่า รับบี ธรรมาจารย์ หรือผู้นำชาวยิวคนอื่นๆ แต่นี่ก็ไม่ได้ทำให้คุณค่าของการอบรมให้ความรู้ในเรื่องพระเจ้าลดน้อยลง เพราะเราสามารถรับรู้ได้ว่า การพบกับพระเจ้าพระองค์จริง ย่อมเป็นพระพรแท้จากพระเจ้าเสมอ ดังนั้น ความเชื่อศรัทธาในพระองค์จะเป็นรากฐานที่แข็งแรงสำหรับทุกพันธกิจ

          สัมพันธภาพระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระบิดามีพลานุภาพในการเชื้อเชิญเราให้เข้าสู่ความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วย เราจำเป็นต้องค้นหาความหมายที่แท้จริงของพันธกิจของพระบิดาและพระบุตรซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกันในความรัก ด้วยเหตุนี้ ในพระวรสารวันนี้ เราได้รับเชิญให้เข้าร่วมสัมพันธภาพเดียวกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เมื่อเรามีพระพรความรักของพระเจ้า เราก็สามารถมอบให้กับผู้อื่น

          พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ เรียกร้องเราให้พิจารณาถึงพันธกิจที่มีความแตกต่างกัน และให้มีความกระตือรือร้นที่จะค้นหาความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าที่พระองค์ทรงเผยแสดงให้เรารู้ เราสามารถรับรู้ถึงพระองค์ด้วยความเชื่อศรัทธาตามวิถีทางที่พระองค์ทรงนำเรา ปล่อยให้พระจิตเจ้าทำพันธกิจของพระองค์ผ่านทางเรา ความเป็นหนึ่งในความรักของบรรดาศิษย์ธรรมทูตกับพระเยซูเจ้า และเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดามอบความชื่นชมยินดี ความรัก และความกระตือรือร้นต่องานธรรมทูต ยิ่งไปกว่านั้น เราสามารถชื่นชมยินดีในความสำเร็จ ศิษย์ธรรมทูตสามารถชื่นชมยินดีในความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งชื่อได้ถูกจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว

>>>>DOWNLOAD<<<<

คู่มืออบรม ศิษย์พระคริสต์ ศิษย์ธรรมทูต

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

บทเทศน์เดือนตุลาคม 2019

แผ่นพับ เดือนตุลาคม 2019

ดาวน์โหลดแผ่นพับประชัมสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2019 เป็น “เดือนพิเศษเพื่อการประกาศพระวรสารสู่ปวงชน”

คู่มืออบรมปี 2018-2019

เอกสาร 350 ปีมิสซังสยาม

 350 ปีแห่งการสถาปนา มิสซังสยาม (ค.ศ.1669-2019)

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาฯ2015

ดาวน์โหลดกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ของพระศาสนจักรคาทอลิก ในประเทศไทย คริสตศักราช 2015

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลอุดรธานี

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ธรรมทูตอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

page ธรรมทูตนิรมล จันทบุรี