โลโก้ยุวธรรมทูตประเทศไทย


โลโก้และความหมาย

ดาว 3 ดวง 
หมายถึง เป้าหมายของการเป็นสมาชิก ยุวธรรมทูต คือ มีความเชื่อศรัทธา ดำเนินชีวิตตาม ความเชื่อศรัทธา แบ่งปันความเชื่อศรัทธา

เด็กสามคนยกมือจับกัน
หมายถึง ตัวแทนของเด็กทั่วโลกที่มีจิตใจบริสุทธิ์ และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกันในการประกาศข่าวดีไปยังทุกมุมโลก

กางเขน
หมายถึง
ชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้าที่อยู่เหนือศีรษะ ของเด็ก ๆ เพื่อเป็นผู้คุ้มครองและนำทาง

สีธงชาติไทยในเครื่องหมายกางเขน
หมายถึง สมาชิกยุวธรรมทูต ในประเทศไทย จะดำเนินชีวิต ภายใต้คำขวัญ "เพื่อนช่วยเพื่อน"

Copyright 2011 :::สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรม ประเทศไทย::: - โลโก้และความหมาย. All Rights Reserved.
Free joomla 1.7 templates by Hostgator