Black Ribbon
Get Adobe Flash player

การประกาศข่าวดีในยุคปัจจุบัน

 

ยุวธรรมทูตแคนาดาช่วยไทย

 

การช่วยเหลือของpmsให้ประเทศไทย

 

สถิติการเยี่ยมชม

02921755
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1646
3259
1646
1528029
74609
105193
2921755
Your IP: 54.158.238.108
2017-10-22 09:35

2. คุณลักษณะของผู้นำ

***อุทิศชีวิตเพื่อพระเยซูเจ้า และสนิทสัมพันธ์กับพระองค์ มีชีวิตภายในที่เข้มแข็งที่ปรารถนาจะบรรลุความศักดิ์สิทธิ์ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ๆ

***มีความรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในพันธกิจของพระเยซูเจ้า ตระหนักรู้ถึงความต้องการของสังคมโลกปัจจุบัน และกระแสเรียกของ พระเยซูเจ้าที่จะเป็นธรรมทูตด้วยตนเองจนถึงสุดปลายโลก

***มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นพ่อแม่คนที่สองของเด็ก ๆ ซึ่งมีบทบาท ศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องกระทำ คือ รักเด็ก ๆ ที่พระองค์ทรงมอบหมายให้ และรู้สึกเป็นห่วงต่อความเป็นไปของพวกเขา ทั้งทางด้านวัตถุ - จิตใจ และจิตวิญญาณ

***อุทิศตนเพื่อความรอดของวิญญาณของเด็ก ๆ  และพร้อมที่จะรัก พวกเด็ก ๆ เพราะตระหนักว่า  "ดวงวิญญาณทุกดวงมีคุณค่า" และพยายามที่จะสร้างพวกเขาให้เป็นธรรมทูตและนักบุญของพระเจ้า

***เขาต้องเป็นผู้รักเด็ก ๆ เพราะเด็ก ๆ กำลังแสวงหาความรัก ตามจิตตารมณ์พระวรสาร ให้ผู้นำหรือผู้อภิบาลรักเด็ก ๆ ของเขา นำเด็ก ๆ ของพวกเขาให้พบพระเยซูเจ้าและความรอด เขาควรเป็นเพื่อนของเด็ก ๆ เรียกชื่อของเขา รู้จักเขาเป็นรายบุคคล รู้จักความเป็นมาของเด็ก พยายามช่วยเขาให้พ้นจากความลำบาก มีชีวิตที่ร่าเริงกับพวกเขา เสาะหาผู้หลงทาง และอุทิศเวลา ที่จะฟังเรื่องต่าง ๆ ของเด็ก ๆ ที่อยู่ในความดูแล เขาต้องเลือก ที่จะรับใช้เด็ก ๆ เป็นอันดับแรก

***มีความสนใจและห่วงใยเป็นพิเศษต่อเด็ก ๆ ที่ต้องทุกข์ทรมาน     ครอบครัวแตกแยก ขาดความรัก ซึ่งผู้นำสามารถชดเชยหรือเติมเต็ม ให้กับพวกเขาได้

***เข้ารับการฝึกอบรมการเป็นผู้นำจากสำนักงานระดับชาติ/สังฆมณฑล

คู่มืออบรมปี 2017

คู่มืออบรมยุวธรรมทูต 2017

150 ปี เปาลีน จารีโค

150 ปี มารีย์ เปาลีน จารีโค

ยุวธรรมทูต BKK

ยุวธรรมทูต BKK

LINKS

http://www.catholicmission.org.au/http://www.missionsocieties.ca/www.pms-phil.orgwww.missio.org.mthttp://www.obrasmisionalespontificias.es/คณะธรรมทูตไทย

page ยุวธรรมทูตกรุงเทพฯ

page แผนกงานธรรมทูตฯจันทบุรี

page ยุวธรรมทูตสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี