6.  ความรู้ที่ผู้นำควรมี
       ในการคัดเลือกผู้นำนั้นอาจจะมาจากอาสาสมัคร หรือคาทอลิก ที่มีใจศรัทธา และได้รับการรับรองจากคุณพ่อเจ้าวัดหรือผู้ใหญ่ของโรงเรียน  หรือเยาวชนรุ่นพี่หรือจากฆราวาสที่อยู่วัดนั้น ที่สามารถทำงานกับเด็กได้ โดยไม่ถูกย้ายไปไหน

  เรื่องสำคัญ 5 เรื่องที่ผู้นำควรรู้

       1)  พระคัมภีร์และเทววิทยา ขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับงานธรรมทูต :   ตอบตนเองได้ว่า  ทำไมต้องเป็นธรรมทูต
 
       2)  วิวัฒนาการการทำงาน แพร่ธรรมของพระศาสนจักร โดยเน้น การแพร่ธรรมในยุคสมัยที่สำคัญ ๆ และวิธีการแพร่ธรรมของผู้แพร่ธรรมนั้น สิ่งที่ควรรู้คือประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และของสังฆมณฑลของตนเอง

       3) เทววิทยาและความรู้เกี่ยวกับพระศาสนจักรขั้นพื้นฐานในการ ให้ความร่วมมือกันในงานแพร่ธรรม

       4) ความรู้เกี่ยวกับองค์กร PMS : เครื่องมือในการแพร่ธรรม ที่สมบูรณ์ของพระศาสนจักร แนะนำให้ผู้นำได้รู้จัก 4 หน่วยงานหลักของ PMS   รู้ถึงจุดมุ่งหมาย  พัฒนาการและความคืบหน้าในปัจจุบัน

       5) ความสำคัญของการฝึกอบรมการเป็นผู้แพร่ธรรมตั้งแต่ ในวัยเด็ก วิธีการจัดตั้งและการทำงานเพื่อการฝึกอบรมเด็ก ๆ